Az adó alapja

dec 14, 2021 | Egyéb

Ahhoz, hogy az általános forgalmi adó alapja meghatározható legyen, központi elem az ellenérték megállapítása. Ellenértéknek minősül valamennyi vagyoni előny. Mely alól kivételt képez a kártérítés, mivel a kár megtérítése során sem termékértékesítésről, sem szolgáltatásnyújtásáról nem beszélhetünk.

A Fogalom lényege a visszterhesség.

Az adó alapot képezi továbbá:

– Az adó
-A vám
-Egyéb fizetési kötelezettség
-Illeték
-Járulékos kötelezettség
-Stb.

Pl. az ügyvédnek átadott illették is az adó alapját képzik.

A járulékos kötelezettség mely a fő ügylet teljesítését szolgálja. Fontos, hogy a fő és a járulékos teljesítés is ugyanazon személyre vonatkozik.
Az adóalapba sorolható még termékértékesítési szolgáltatásnyújtás esetében sem például a vételár kedvezmény egyes esetekben.

 A területen fontos szerepet kapnak az engedmények, melyek csoportosíthatjuk:

 • Azonnali típusú engedmény

Ilyen kizárólag Az üzletpolitikai engedmény lehet.

 • -Természetbeni engedély

Például a második terméket követő harmadik legolcsóbb, ingyen adott termék

 • – Közvetlen típusú engedély
 • -Nem közvetlen típus engedély
 • -Ellenérték esedékességére figyelemmel kiadott engedély
 • Marketing céllal adott kuponok későbbi vásárlásokra vonatkozóan.

Mint láthatjuk az adó alapja annak meghatározása általában előre esedékes, ám a törvényben foglaltak lehetővé teszik az utólagos korrekciót, hiszen egy-egy folyamat során sor kerülhet az előre meghatározott adóalap változására. Ilyen eset például a szerződés módosítása.

Az adó mértéke általános esetben 27 %. Mely alól kivételek sorával találkozunk:

5 %:

 • Könyv
 • Tej
 • Új ingatlan

18 %:

 • Liszt
 • Belépő egyes rendezvények esetében.

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...