Irodáink:
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 27.
4026 Debrecen, Péterfia utca 2.
ADÓZÁS

Adószám felfüggesztése, adószám törlése

A NAV szankcióként alkalmazhatja az adószám felfüggesztést, a feketegazdaság visszaszorítása és a fiktív adózók kiszűrése érdekében. A szankció nem feltétlenül jelez főbenjáró bűnt, ha elhárul a felfüggesztés okát jelentő körülmény, akkor határozatot hoz a NAV a felfüggesztés megszüntetéséről.

Az adóhatóság határozott időre, 180 napig függesztheti fel az adószámot, és akkor érvényesít törlést, ha ez idő alatt nem teljesíti fizetési kötelezettségét az adózó.

Alapvetően az adózó a felfüggesztés ideje alatt ugyanúgy köthet szerződést, és köteles az adókötelezettségeket is teljesíteni (bevallások, befizetések), azonban bizonyos jogosultságai korlátozva lesznek.

Az adózó adó-visszaigénylést, -visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést nem érvényesíthet arra az időre, ami az adószám felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követi, addig, míg nem hoznak határozatot a felfüggesztés megszüntetéséről. Erre az időszakra később sem nyújthat be ilyen igényt.

Nem kérhet az adózó az előbb említett időszakban túlfizetés visszatérítést sem.

Ha a felfüggesztést megelőző időszakra vonatkozóan szeretne visszaigényelni adót az adózó, akkor az erre vonatkozó kérelmét csak a felfüggesztés megszüntetése után bírálja el az adóhatóság.

Speciális ÁFA-val kapcsolatos korlátozás: adólevonási jogot nem gyakorolhat a vállalkozás, amíg nem szünteti meg a NAV a felfüggesztést. Azonban, ha a felfüggesztés adószám törlése révén szűnik meg, nem kapja vissza az adólevonási jogot az adózó. Abba a bevallásba, amelyet a felfüggesztés időtartamára ad be a vállalkozás, nem állíthat be levonható adót, olyat sem, amely  még a felfüggesztés ideje előtt keletkezett, de nem érvényesítették azt korábban.

Ha az adózó helyreállította a jogszerű működés feltételeit, akkor megszüntetik az adószám-felfüggesztést és a határozat jogerőre emelkedését követően már élhet az adózó az adólevonási jogával, a felfüggesztés időtartama alatt keletkezett levonható adót illetően is.

Állásfoglalás, szakvélemény adózási kérdésekben

Speciális adózási kérdésekben érdemes előre írásbeli szakvéleményünket kérni, de a megvalósult tranzakciók esetén is kérheti állásfoglalásunkat, mely alapján – ha szükséges – tudja korrigálni könyvelését, önrevíziót kérhet, iratpótlást nyújthat be.

ADÓOPTIMALIZÁLÁS

Az adófizetés optimalizálásával csökkenthető az adófizetés mértéke, késleltetni lehet az adófizetési kötelezettséget, kedvezményeket lehet érvényesíteni, kevesebb adminisztrációval, ésszerű költségtervezéssel lehet alakítani a vállalkozások működését. Adóoptimalizáló adótanácsadásunkon a legkedvezőbben alakítjuk cége számára a gazdasági események adózását a jogszabályok maximális betartása mellett.

Képviselet adóvégrehajtás során

Adóvégrehajtás során kiemelkedően fontos, hogy mindig időben cselekedjünk! Itt már nincs idő tétovázásra. Számos lehetőség van még a végrehajtási eljárásban is a kedvezőbb eredmény elérésére vagy a folyamat megakasztására, hogy időt nyerjen az ügyfél, de ehhez szükséges az adóhivatallal folytatott megfelelő kapcsolattartás.