Irodáink:
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 27.
4026 Debrecen, Péterfia utca 2.

Céges ügyvéd: munkajog, cégjog

A változatos cégügyek kiemelt szerepet töltenek be praxisunk életében. Ügyvédi irodánk fő profilja a kis- és középvállalkozások számára nyújtott teljes körű munkajogi és cégjogi tanácsadás. Segítünk az egységes belső és külső jogi folyamatok kialakításában: elkészítjük szerződésmintáit, vállalati szabályzatait, kialakítjuk vállalkozása jogi folyamatait, hogy Ön kizárólag az üzletre összpontosíthasson.

 

Milyen cégjog kérdésekben fordulhat hozzánk?

  • Rendszeres cégjogi szolgáltatás: havidíjas szolgáltatásunkat akkor ajánljuk, ha úgy érzi, hogy vállalatának havi szinten szüksége van cégjogász, céges ügyvéd támogatására. Például rendszeresen karban szeretné tartani a hivatalos dokumentumokat vagy adótanácsadó segítségét kérné, esetleg a munkajogi kihívásokban van szüksége segítségre. A folyamatos együttműködés előnye, hogy vállalata folyamatait átlátó ügyvéddel konzultálhat, így azonnal tudni fogjuk, hogy mire van szüksége és felgyorsul az ügymenet.
  • Munkajogi ügyvéd: a munkajogi ügyvéd valamint a munkaügyi jogász feladata, hogy az általános munkajogi kérdésekben segítse az ügyfeleket. Jogi tanácsokat tudunk adni és eljárni, ha Ön károkat szenvedett munkaviszonya alatt, legyen szó szabadságról, díjazásról vagy a munkaadó és a munkavállaló jogi kapcsolatáról. Ha vállalatának van szüksége a Munkaügyi Törvényben foglaltak betartására, ügyvédi irodánk akkor is szívesen nyújt segítséget.
  • Kereskedelmi jogi tanácsadás: a kereskedelmi jog területén ügyvédi irodánk kidolgozza a különféle szállítási, megbízási, vállalati és forgalmazói szerződéseket, dokumentumokat, melyek csak az Ön aláírására várnak.

Ha céges ügyeihez vagy munkajogi kihívásaihoz keres ügyvédi támogatást, vegye fel velünk a kapcsolatot az űrlap kitöltésével!

munkajogi ügyvéd, céges ügyvéd szolgáltatás

CÉGEK ÁLLANDÓ KÉPVISELETE

Irodánk fő profilja a kis- és középvállalkozások számára nyújtott teljes körű jogi szolgáltatás, különös tekintettel a dinamikusan változó munkajogi szabályozásra, szerződéskel kapcsolatos, cégjogi, adatvédelmi, valamint adójogi kérdésekre. Ezen feladat elsődleges eleme az egységes belső és külső jogi folyamatok kialakítása a képviselt társaságnál, elkészítjük szerződésmintáit, szabályzatait, kialakítjuk a jogi folyamatait, hogy Ön az üzletre koncentrálhasson.

CÉGALAPÍTÁS

Adat- és kapcsolatfelvétel

A cégalapítás, változásbejegyzési eljárás megindításához mindössze néhány adat (cégnév, székhely, tagok, ügyvezető adatai, stb.) megadása szükséges, amelyet irodánk a kapcsolatfelvételkor egyeztet le Önnel akár e-mailben, vagy telefonon is.

Az adatok beérkezését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, leegyeztetjük az aláírás időpontját, valamint megválaszoljuk a még esetlegesen felmerülő kérdéseit.

Mire Ön megérkezik az irodába, az ügyvéd előkészíti a szükséges okiratokat a megfelelő példányszámban, így az aláírás már nem vesz többet igénybe 20-30 percnél. Az aláíráson minden félnek jelen kell lennie, és személyi igazolvány, adókártya, valamint lakcímkártya bemutatásával kell igazolni a személyazonosságot. Ekkor kerül sor az ügyvédi munkadíj, illetve amennyiben szükséges, az eljárási illeték megfizetésére, számla ellenében.

Irodánk szolgáltatása tartalmazza az aláírási minták elkészítését és hitelesítését is, ezért külön díjat nem számítunk fel. Az ügyvéd àltal ellenjegyzett aláírás-minták szinte valamennyi hatóság előtt használhatóak, hasonlóan a közjegyző által készített aláírási címpéldányhoz. Így a társaság bankszámlájának megnyitásakor is elfogadják a különböző pénzintézetek.

Az aláírást követően haladéktalanul benyújtásra kerülnek elektronikus úton a szükséges okiratok az illetékes cégbíróságra.
Cégalapítás esetén a beadást, és adóregisztrációs eljárást követően cégbíróság azonnal megküldi az új társaság főbb adatait, valamint adószámát, statisztikai jelzőszámát tartalmazó ún. tanúsítványt, amelynek kiállításától kezdve a társaság érdemben is működhet előtársaságként, tevékenységet végezhet.

A bejegyző végzést a cégbíróság az ügyvéd részére küldi meg elektronikusan. A végzéseket haladéktalanul továbbítjuk ügyfeleink részére. Hiánypótlás, vagy elutasítás esetén pedig egyeztetünk a további teendőkről.

Cégalapítást követő bejelentési kötelezettségek

  • bankszámlanyitás: cégbejegyzési eljárás során a Ctv. hatályos szabályai szerint már nem előírás bankszámla nyitása és azon a törzstőke elhelyezése. Erről az eljárásban az ügyvezető ügyvéd által ellenjegyzett okiratban írásban nyilatkozik, így az eljárás meggyorsítható. A cégbejegyzést követő 8 napon belül viszont köteles a társaság bankszámlát megnyitni és a törzstőke meghatározott hányadát arra befizetni.
  • NAV, KSH, Önkormányzati Adóosztály irányába történő bejelentések
  • tevékenységtől függően hatósági és működése engedélyek, bejelentések megtétele

KERESKEDELMI JOG

Megfelelő szakmai és gyakorlati tapasztalat birtokában látjuk el ügyfeleink képviseletét a kereskedelmi jogi szerződések tárgyalása, előkészítése és a szerződéses pozíciók felmérése során, mind az egyedi megállapodások, mind a komplex ügyletek esetében.

Ügyfeleink számára a kereskedelmi megállapodások széles spektrumán nyújtunk jogi tanácsot, ideértve a logisztikai és raktározási szerződéseket, az üzemeltetéssel és létesítménygazdálkodással kapcsolatos megállapodásokat, az adásvételt, a kutatási és fejlesztési célú megállapodásokat, termelési szerződéseket, licencia és együttműködési szerződést,  a franchise megállapodásokat, valamint az általános szerződési feltételek és titoktartási megállapodások kidolgozását.

KÖVETELÉSKEZELÉS

Egy tartozás behajtásának mind a peren kívüli, mind a peres eszközeihez érdemes jogi segítséget igénybe venni. Irodánk segítséget nyújt a pénztartozásának a behajtásához, ha az adós a számla összegét határidőben egészben vagy részben nem fizette meg vagy vitatja a követelést.

Ha az Ön által tett intézkedések eredménytelenek voltak, mindenképp forduljon ügyvédhez. Irodánk segítséget nyújt az ügyvédi felszólító levél szerkesztése, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás kezdeményezése, képviselet ellátása, pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek megkötése, peres és végrehajtási eljárás kezdeményezése soràn.

Annak mérlegelésére, hogy a konkrét ügyben milyen jogi lehetőségek vannak, illetve további információért, ajánlatért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén.

Fizetési meghagyásos eljárás

Az elektronikus fizetési meghagyás a követeléskezelés vagy a pénzbehajtás legegyszerűbb és leggyorsabb jogi útja. A leggyorsabb és leginkább költségkímélő megoldás követelésének érvényesítésére az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás. Ellentmondás hiányában hónapokig tartó bírósági eljárás nélkül, akár három hét alatt jogerős végzéshez juthat. Ezen kívül elektronikus úton egyszerűen indítható végrehajtási eljárás, ami szintén könnyíti a követelése érvényesítését.

Felszámolási eljárás

A felszámolással kapcsolatban a csődtörvény több esetben is előírja a kötelező jogi képviseletet. Fontos azonban, hogy a felszámolási és csődeljárás sok esetben nagy kockázattal jár mind az adós cég ügyvezetői, tulajdonosai számára, mind pedig a hitelezőknek. A hitelezők könnyen eleshetnek követelésük érvényesítésétől megfelelő ügyvédi segítség hiányában.

Az adós cégek ügyvezetői és tulajdonosai komoly kockázatnak vannak kitéve felelősségi szempontból, amely az elmúlt évek jogszabályváltozásai folytán tovább növekedtek. Ezek a kockázatok nem csak a régóta fennállt büntetőjogi kockázatok, illetve ügyvezetői felelősségi rendelkezések. Ide tartoznak ezek mellett a speciális csődjogi felelősségi szabályok is, amelyek megfelelő ügyvédi közreműködéssel komoly fegyverré válhatnak a hitelezők kezében.

A felszámolási eljárás szempontjàból talàn a legfontosabb időszak a felszámolási eljárást megelőző időszak, ebben a szakaszban különösen indokolt megfontolni valamely tranzakció végrehajtását, mivel olyan szerződések, intézkedések, amelyek a normál üzletvitel részének tűnnek, később bírósághoz benyújtott keresetek, rosszabb esetben vádiratok alapjaként tűnnek fel ismét. Indokolt a felszámolási eljárás előtti időszakban az ügyletek, intézkedések végrehajtása előtt ezek elsősorban felelősségi szempontú jogi értékelése.

A felszámolás során az ügyéd igénybevétele sok esetben indokolt. A felszámolás egyik fontos tulajdonsága, hogy a polgári peres eljáráshoz képest sokkal magasabb prioritást élvez az eljárás mihamarabbi befejezése. Emiatt sok esetben egyes garanciális szabályok kevésbé érvényesülnek a szabályozásban. Így pl. egy hitelezői igény elbírálása amennyiben nem lenne felszámolásban az adós normál polgári per keretei között dőlne el, ami azt jelenti, hogy kontradiktórius ejárásban terjedelmes bizonyítás lefolytatása mellett vizsgálná a bíróság a követelés jogalapját, összegszerűségét és vetné össze a jogszabályokat a bizonyítékokkal. Ezzel szemben felszámolási eljárásban sokkal rövidebb határidőben kell a bíróságnak egy-egy elé került követeléssel kapcsolatban döntést hoznia.

Az ügyvédnek felkészültnek kell lennie sok esetben nem csak a csődtörvény rendelkezései, hanem az azzal kapcsolatos bírói gyakorlat, valamint speciális gazdasági kérdésekben is. A felszámolás során számtalan kérdés merülhet fel, amelyek megítélése gazdasági hozzáértést is kíván, így ahhoz, hogy egy ügyvéd valóban jól képviselhesse ügyfele érdekeit felszámolás során, ilyen kompetenciákkal is rendelkeznie kell.