Irodáink:
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 27.
4026 Debrecen, Péterfia utca 2.

Követeléskezelés, követeléskezelő szolgáltatás

Egy tartozás behajtásának a peren kívüli és a peres eszközeihez is érdemes ügyvédi segítséget igénybe venni a jogszerűség érdekében. Ha az Ön által tett intézkedések eredménytelenek voltak, érdemes lehet követeléskezelő szolgáltatást igénybe vennie. Ügyvédi irodánk követeléskezelési segítséget nyújt:

 • pénztartozás behajtásához
 • illetve abban az esetben, ha az adós a számla összegét határidőben, egészben vagy részben nem fizette meg vagy vitatja a követelést

Szolgáltatásaink követeléskezelés során:

 1. ügyvédi felszólító levél megfogalmazása és szerkesztése
 2. fizetési meghagyásos eljárás lebonyolítása
 3. felszámolási eljárás kezdeményezése
 4. képviseljük Önt a különféle követeléskezelési és bírósági eljárásokon
 5. pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek megkötését szorgalmazzuk
 6. peres és végrehajtási eljárás kezdeményezése

 

Ha szeretné megtudni, hogy egy konkrét ügyben milyen jogi lehetőségi vannak, kattintson az ajánlatkérés gombra és vegye fel velünk a kapcsolatot!

jogi követeléskezelés

A követeléskezelés jogi lehetőségei

Egy tartozás behajtásának mind a peren kívüli, mind a peres eszközeihez érdemes jogi segítséget igénybe venni. Irodánk segítséget nyújt a pénztartozásának a behajtásához, ha az adós a számla összegét határidőben egészben vagy részben nem fizette meg vagy vitatja a követelést.

Ha az Ön által tett intézkedések eredménytelenek voltak, mindenképp forduljon ügyvédhez.

Irodánk segítséget nyújt:

 • az ügyvédi felszólító levél szerkesztése,
 • fizetési meghagyásos eljárás,
 • felszámolási eljárás kezdeményezése,
 • képviselet ellátása,
 • pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek megkötése,
 • peres és végrehajtási eljárás kezdeményezése során.

Annak mérlegelésére, hogy a konkrét ügyben milyen jogi lehetőségek vannak, illetve további információért, ajánlatért kérjük, keressen minket elérhetőségeink valamelyikén.

Ha szeretne előzetesen tájékozódni, az alábbiakban megosztunk néhány fontos információt a fizetési meghagyás menete, érvényesítése és a leggyakrabban felmerülő kérdések kapcsán. Kérjük amennyiben szeretné mielőbb megindítani a behajtást vagy további kérdése támad, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Fizetési meghagyás

A lejárt pénzkövetelések behajtásának gyakorlatilag leghatékonyabb és leggyorsabb módja. Közjegyzői hatáskörbe tartozó, a bíróság eljárásával azonos hatályú polgári nemperes eljárás, melynek szabályait a 2009. évi L. törvény tartalmazza.

A fizetési meghagyás előnye a peres eljárással szemben, hogy míg az olykor évekig elhúzódik, a fizetési meghagyással akár néhány héten belül a pénzéhez juthat az, akinek tartoznak.

A 2018. január 1-jétől hatályos szabályok szerint 3 millió forintnál kisebb összegű pénztartozás érvényesítésére kizárólag közjegyzőhöz fordulhatunk, 3 és 30 millió forint közötti követelés esetén választani lehet a fizetési meghagyás és a per között, 30 millió forint feletti követelést pedig csak bírósági úton lehet érvényesíteni.

 

A továbbiakban szó lesz:

Miért előnyös a fizetési meghagyás más eljárással szemben?
 

Mikor nem lehet kibocsátani?

Természetesen vannak bizonyos esetek, amikor nem lehet fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni, de természetesen ez azt is jelenti, hogy miden más esetben igen.

Fizetési meghagyást nem lehet kibocsátani, ha

a) a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címe

A Gyakorlatban gyakran előfordul, hogy az adós már rég nem azon a címen lakik, amit a hitelező ismer, ekkor természetesen a jelenlegi cím felkutatására a lakcímnyilvántartóban van lehetőség, azonban, ehhez természetesen szükségünk lesz a nevén és korábbi címén kívül más adataira is (praktikusan születési hely, idő, anyja neve). Ha ez rendelkezésre áll, akkor megkaphatjuk a jelenlegi címét és lefolytatható az eljárás, ha nem áll rendelkezésre ilyen cím, vagy megfelelő adatok hiányában nem tudjuk lekérdezni az új adatokat.

b) a követelés munkaviszony jellegű jogviszonyokból származik, melyek az alábbiak lehetnek:

a követelés munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonyból, szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonyból, nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonyból, illetve szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonyból, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben meghatározott közszolgálati vagy közigazgatási szerződéses jogviszonyból ered és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény. Ezeket a követeléseket nem lehet fizetési meghagyásos úton érvényesíteni, azok a munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartoznak.

c) a követelés összege a 30 millió forintot meghaladja

Mint ahogyan azt fentebb is jeleztük, bizonyos összeghatár felett kizárólag bírósági eljárás útján van lehetőség a követelés érvényesítésére. Ez jelenleg 30 millió forint, szinkronban a járásbírósági törvényszéki hatáskörök megoszlásával, valamint azzal az elvvel, hogy a fizetési meghagyások a járásbíróságokat hivatottak tehermentesíteni.

d) a követelés zálogjogi jogviszonyból ered

Amennyiben a követelésünk zálogjoggal biztosított, akkor lehetőség van közvetlenül a zálogtárgyból való kielégítésre. Pontosan ezért nem is kell, hogy fizetési meghagyást indítsunk, hiszen a követelésünk a zálogtárgyból megtérült.Természetesen amennyiben a zálogtárgy értékét levontuk a követelésünkből és fennmaradt bizonyos összeg, amely így nem került megtérítésére, akkor a (maradék) követelésünk fizetési meghagyás útján érvényesíthető.

e) az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett szerepel és a főkövetelések között több (nem azonos) követelés szerepel.

Ebben az esetben véleményünk szerint fizetési meghagyás(ok) indíthatóak, azonban valószínűleg szétbontható az eset több részügyre, amelyeket külön-külön kell érvényesíteni.

 

Miként nyújtható be a kérelem?

A legtöbb esetben a fizetési meghagyásos eljárást megelőzi egy ügyvédi felszólító levél, amely természetesen nem kötelező ugyan, azonban célszerű lehet, tekintettel arra, hogy tapasztalatunk szerint a tartozások hozzávetőleg egynegyede megfizetésre kerül egy ügyvédi felszólítást követően. Ha ez mégsem jár sikerrel, akkor kerül előterjesztésre a fizetési meghagyás, az erre kialakított egyedi elektronikus felületen. A cégek, az egyéni vállalkozók, a jogi képviselővel rendelkező jogosultak kizárólag elektronikusan terjeszthetik elő a kérelmüket, míg magánszemélyek közvetlenül bármely közjegyzőhöz fordulhatnak, mivel a fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország egész területére illetékes. Azok a természetes személyek, illetve társasházak, akik jogi képviselő nélkül járnak el, szóban és írásban (papíralapon vagy elektronikusan) is előterjeszthetik kérelmüket.

A Fizetési meghagyás díja a járulékok nélkül számított pénzkövetelés 3%-a, minimum 5.000 forint, de maximum 300.000 forint. Tehát mint látható ez az eljárás nem csak kevésbé időigényes mint a bírósági per, de sokkal olcsóbb is (éppen a fele), arról nem is beszélve, hogy az ügyvédi munkadíj ezekben az esetekben meg sem közelíti a peres eljárásban felszámított ügyvédi munkadíjat.
 

Milyen határidők vannak az eljárásban (mikor juthatok jogerős, végrehajtható irathoz)?

A közjegyző elektronikus kérelem alapján 3 munkanapon, papíralapon vagy szóban előterjesztett kérelem alapján 15 napon belül bocsátja ki a fizetési meghagyást.

Amennyiben a fizetésre kötelezett elismeri a tartozást, vagy nem él ellentmondással ellene, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő 16. napon jogerőre emelkedik és kérhető annak végrehajtása.

követeléskezelés határidők
 

Ha a Fizetési meghagyás ellenére sem rendeződik a tartozás

Amennyiben az adós a jogerős fizetési meghagyás alapján sem fizet, természetesen vannak további eljárások, amellyel a pénzéhez juthat, ilyen egyrészről a végrehajtás (elsősorban magánszemélyek ellen), illetve a felszámolási eljárás (elsősorban vállalkozások ellen).

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

A Végrehajtási eljárás lényege, hogy egy jogerős bírósági, vagy ez esetben közjegyzői döntést kikényszerítsenek, a gyakorlatban ez annyit jelent, hogy igyekeznek az adóstól a fennálló tartozást a következők szerint beszedni:

 • Bankszámla terhelés: Elsősorban megpróbálják az adós bankszámláját megterhelni, ha azon van valamekkora összeg, azt elvonja és azzal a tartozás összegét csökkenti.
 • Munkáltató megkeresése: Amennyiben az adós bankszámlájáról nem lehet a jogosult követelését megtéríteni, vagy a számlán lévő összeg arra csak részben elegendő, a végrehajtó megkeresi az adós munkáltatóját és igyekszik a követelést a munkabéréből levonni.
 • Ingó és ingatlan vagyontárgyak lefoglalása: Amennyiben az előbbi lépés sem vezet eredményre, úgy a végrehajtó ingó, majd ingatlan vagyontárgyak lefoglalásából igyekszik megtéríteni a hitelező követelését.

Amennyiben a fizetési meghagyással érintett adós valamilyen vállalkozás, úgy felszámolási eljárás indítása hatékonyabb lehet, persze ebben az esetben is van lehetőség a végrehajtási eljárás megindítására.

 

A fizetési meghagyással kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdések

 • Ha az adós nem vette át a fizetési meghagyást, akkor mit tudok tenni?

Tulajdonképpen, ha nem veszi át a fizetési meghagyást (nem kereste jelzés a küldeményen), ugyanúgy kézbesítettnek minősül, mintha átvette volna. Sok esetben a jogosultnak ez jobb is, hiszen az ellen a küldemény ellen, amit nem vett át az adós nem is tud ellentmondani.

 

 • Jogerős lett a fizetési meghagyás, az adós mégsem fizeti ki a tartozást, mit tehetek?

Ebben az esetben mindenképpen javasolt egy ismételt ügyvédi felszólító levél megküldése, amely már a végrehajtási/felszámolási eljárásra hívja fel a figyelmet. Természetesen amennyiben az adós erre a levélre sem fizet mindenképpen indítsuk is meg a végrehajtási/felszámolási eljárást.

 

 • Van-e teendőm abban az esetben, ha az adós közvetlenül nekünk fizetett?

Az egyetlen teendője, hogy a követelés megfizetéséről tájékoztat bennünket, a további ügyintézést mi vállaljuk.

gyakori kérdések fizetési meghagyás esetén
 

Ügyvédi munkadíj a fizetési meghagyásos eljárás során

Mivel hiszünk abban, hogy a vállalkozások jó részének napi problémát okoz a cég méretéhez képest jelentősre duzzadt követelés állomány, és a gazdaság kifehérítésének, fellendítésének legjobb eszköze a követelések hatékony kezelése. Továbbá mivel a gyakorlatunk azt mutatja, hogy az adósok jelentős része egyszerű hanyagságból nem fizet, így Irodánk kizárólag sikerdíj fejében végez jogi követeléskezelést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a sikerdíjas követeléskezelés esetén kizárólag az e-mailes kapcsolattartásra van mód.
Hogyan zajlik a sikerdíjas követeléskezelés szolgáltatásunk?

Ön felveszi velünk a kapcsolatot az iroda@www.drbodo.hu e-mail címen, mi visszaküldünk Önnek egy adatbekérőt, amely beérkezését követően kiállítunk egy díjbekérőt, amely díjbekérő az eljárás költségeit tartalmazza (postaköltség, Fizetési Meghagyás Közjegyzői Díja, az ügyvédi díjat nem, hiszen az csak sikeres eljárás esetén jár), a díjbekérővel egyidejűleg megküldjük az Ügyfélnek a megbízási szerződésünket, a szolgáltatás megkezdésének feltétele a szerződés – elektronikus formában történő – visszaküldése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy szubjektív megítélésünk esetén bizonyos ügyeket nem, vagy nem sikerdíjért vállalunk el. Ezek elsősorban aluldokumentált ügyek lehetnek (ilyen eset pl amikor nincs szerződés, vagy a számla átvétele nem igazolható).