Tervezési szerződés: amit érdemes róla tudni

nov 22, 2021 | Cégügyek

Tervezési szerződés

Mind a Ptk. mind különböző Kormány rendeletek részletesen szabályozzák a vállalkozási típusú szerződéseket. Mely a vállalkozási szerződés, a tervezési szerződés, és a kivitelezési szerződés.

A tervezési szerződés megkötése esetén a vállalkozó kötelezettségei a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: Ptk.) szövegében is módosul. Ekkor a tervező munka elkészítésére és a kidolgozott tervdokumentáció átadására köteles. Míg a jogviszony mádik pólusán elhelyezkedő megrendelő a felsoroltak átvételére és az elvégzett munka értékének megfelelő összegű díj megfizetésére köteles. A Ptk. részletezi a tervdokumentáció követelményeit: Így annak kivitelezhetőnek kell lennie, a benne foglaltaknak, gazdaságosnak és célszerűnek kell lennie. Ezen túl illeszkednie kell a megrendelő által lefektetett kritériumoknak, annak, akaratának, mint például, hogy akadály mentes kivitelezés valósuljon meg.

A Ptk. szabályozásán túl az Épített környezet kialakításáról és vedelőmről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény,

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (x.15.) Kormányrendelet és az Építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013 (VII. 11.) Kormányrendelet is vonatkozó rendelkezéseket összesít.

Érdekességként említenem, hogy ilyen típusú szerződés megkötésére csak akkor van szükség, ha a munka jellege a terv-dokumentáció elkésztését is megköveteli. Így például a ruhák tervezése esetén nem szükséges e típusú szerződéskötés. Ezen esetben a vállalkozási szerződés megkötése szükséges, az elérhető mű megvalósítása érdekében, az általános szabályok szerint.

Az alakszerűség megköveteli az írásbeli formát, tartalmi követelmény pedig:

 • – a teljesítés határideje, vég határideje
 • – a díj meghatározása, üteme, formája, a fizetés módja
 • – a szakmával kapcsolatban esetlegesen felmerülő és szükséges biztosítékok
 • – a tervezés program szerinti levezetése
 • -az adott feladat részletekbe menően

Ezen kereteken túl a megrendelő igényei szerint rögzítheti a kritériumait.

E szerződéstípusnál is a vállalkozó és a megrendelő is rendelkezik jogokkal és terheli őket törvényben lefektetett kötelezettség.

Így a vállalkozó jogai és kötelezettségei:

 • a munka elvégzése
 • tervdokumentáció átadása
 • jogszavatosság szerinti helytállás
 • továbbá, jogosult a díjra
 • a termék jogi oltalmára
 • megilleti a rendelkezés joga.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei a következők:

 • átvétel
 • díj megfizetése
 • terv használata

Az Étv. előírásainak megfelelően a díj tartalmazza:

 • a közvetlen és közvetett költségeket
 • a munkáért járó díjat
 • illetve a nyerteség mértékét is.

 

Az említett és kötelező tartalmi elem a Program kidolgozása, mely az Oték. törvény szerint szabályozott, írott anyag, a mennyiségi és minőségi követelményekre hangsúlyt fektetve meghatározza a legfontosabb követelményeket. Itt kerül rögzítésre valamennyi kardinális tudnivaló melyet a munka során és annak ellátásához figyelembe kell venni.

Láthatjuk, hogy a tervezési program nélkül nem kivitelezhető sem a szerződés megkötése, sem a munka véghezvitele. E nélkülözhetetlen elem meghatározása a megrendelő feladata.

A jogi gyakorlat körében kijelenthető, hogy a felsorolt elemek, részek közösen alkotják magát a központi szolgáltatást a szerződés tárgyát, tehát elmondható, hogy a szolgáltatást nem lehet megosztani.

Összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy az új Ptk.-ban lefektetett tervezési szerződés terjedelme  igen nagymértékben csökkent és számottevő meglepetést is magával hozott mely kiterjed a tervező felelőségének szabályozására, a tervek pontosságára és fontosságára, illetve a teljesítés hibás volta esetén annak szabályozására.

Ha Önnek is minden szempontból a jogszabályi követelményeknek megfelelő, és az felek érdekeit is szolgáló szerződésre van szüksége, ha Önnek is kérdései merültek fel, forduljon szakembereinkhez bizalommal, hisz a tervezési szerződés akár évekre is szólhat, mely esetben fontos tisztázni, minden lényeges kérdést.

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...