A programozói tevékenység ellátásához szükséges szerződések

szept 7, 2021 | Vállalkozási szerződés

Mai rohanó világunkban, egyre inkább elterjedt az interneten történő szolgáltatás minden neme. A fiatalok számára természetes közeg, hiszen gyors, kényelmes, amely a távolról történő ügyintézést, vagy akár munkánk elvégzést is lehetővé teszi. A digitális világra külön szakterületek, szakmacsoportok épültek könnyedebbé téve ezzel a magánéleti vagy akár a munka világban történő létünket.
2021 – re számos, a számítógép és internet köré nőtt tevékenységgel találkozhatunk. Ilyen akár az elektronikos kereskedelemhez kötődő online marketing, a webfejlesztő, a designer, az arculattervező tevékenység.

Azonban ahhoz, hogy e tevékenységeket elláthassuk a jogrendszer által megkövetelteknek is meg kell felelnünk.

Programozói munka megbízási szerződéssel 

Ahogy a munka világában megszoktuk, munkánkat szerződéskötést követően láthatjuk el. Az internet világában a programozó munkavégzése megbízási szerződés alapján látható el. Ezzel a programozást kérő megbízó meghatározott programozói feladat ellátását kéri tőlünk, e tevekénységért díj fizetésére köteles, míg a programozói oldalon a szerződés megkötésével a tevékenyég ellátása kötelezettséggé válik. Kötelezettségét a munkát adó utasításai szerint köteles ellátni, amelyek részletezettek a mindkét fél által aláírt szerződésben.

Mit várhat el a megbízó a megbízottól? 

A megbízó utasításában részletezi, hogy a munkavégzést miként várja, ám fontos megjegyezni, hogy az általa adott utasítás nem lehet célszerűtlen, illetve szakszerűtlen, mivel ekkor a programozást végző szakember a tevékenység ellátását megtagadhatja e formában, azonban erről mielőbb értesíti a feladatot adó, megbízót.

Megbízási szerződés megbízotti oldalról 

Kiemelném, hogy a jogrendszerben lefektetett szabályok védik ez esetben is a munkavállalót. Hiszen, ha a megbízó, munkát adó a szakszerűtlen utasítás teljesítéséhez továbbra is ragaszkodik, akkor az általa megbízott programozó elállhat a közöttük létrejött szerződéstől.

Szintén szükséges megtagadni az olyan feladat elvégzését, amely akár jogszabályba, hatósági határozatba ütközne, vagy sértené mások jogait, esetleg vagyonukat.

Programozás megbízási szerződéssel

A programozó a feladat teljesítése során tájékoztatást ad a munkát adó megbízó részére, hiszen bármikor felmerülhet olyan új helyzet, amely az alaptevekénységen túli munkát igényel.

Mivel ez a megbízót mind a tevékenység, a határidő vagy akár a megbízási díj szempontjából is érinti, őt az általa megbízott haladéktalanul köteles értesíteni.

A programozó az általa elvégzett munka díjára a teljesítéskor jogosult.

Amennyiben a programozó alávállalkozót von be a feladatok teljesítése céljából, akkor további megbízási szerződés szükséges.

Programozás franchise szerződéssel

Fontos megemlíteni, hogy amennyiben a programozó a szerzői és iparjogvédelmi jog által védett tárgyat vagy ilyen védett ismeretet használ, felhasznál vagy hasznosít, jogbérleti vagy más néven franchise szerződés megkötésére is köteles. Ebben az esetben a szerződéses partner a jogbérletbe adó. A programozó ezen szerződés megkötését követően saját nevében is javára végzi a tevékenységét, miközben a szerződéses partner szolgáltatja a szerződés tárgyában meghatározott, a működéshez elengedhetetlen jogokat, – egyszerű jogbérleti szerződés esetében ez akár egy alapanyag is lehet -, melyért cserében a jogbértbe vevő programozó díj fizetésére köteles.

E szerződéses jogviszonyhoz fűződik a programozótól elvárt, a jogbérletbe adó jó hírnevének megőrzése.

Ahogy már a megbízási szerződésnél is találkoztunk a megbízó utasítási jogával, itt szintén fellelhető. A franchise adó utasításokkal terhelheti a franchise vevőt, hogy munkáját a leginkább elvártak alapján tudja elvégezni. Szintén szabályozott az utasítás megtagadásának lehetősége, amely a megbízási szerződésben foglaltakkal, mindenben megegyezik.

Lízing szerződés programozásnál 

Szintén megemlíthető a lízing szerződés fontossága is, amely bár hasonló az előbbiekben részletezett jogbérleti szerződéshez, ám tartalmában mégis különböző. A szerződés tárgya ez esetben dolog vagy jog, amelyet határozott időre enged át a lízingbeadó a vevő (lízingbe vevő) részére, aki ezért díjat köteles fizetni. Ezen szerződés tárgya még ingatlan is lehet, ám ebben az esetben a szerződéskötés tényét az ingatlan-nyilvántartásba szükséges bejegyeztetni. Fontos megjegyezni, hogy ingó dolog esetében is szükséges a birtokátadás tényének a rögzítése. Ez esetben a megfelelő nyilvántartás a hitelbiztosítéki nyilvántartás.

Nem csak a fent említett nyilvántartás, hanem a fennálló szavatossági jogok is biztosítékai a szerződésnek. Hiszen a jog, vagy dolog tulajdonosa felel azért, hogy az átadott, a szerződés tárgyaként rögzítésre kerülő dolog vagy jog vonatkozásban másnak nincsen olyan joga, mely akadályozza vagy korlátozza a lízingbe vevőt, amennyiben a szerződés tárgyát képző dolog haszonnal jár.

Ebben az esetben a lízingbe adót megillető díj meghatározott időnként előre válik esedékessé.

Bérleti szerződés a programozói munkában 

A hosszú éveken keresztül otthonról történő monoton munkavégzést válthatja fel a programozó által egy bérleti szerződés alapján megvalósuló iroda kialakítása.

A programozó, mint bérlő díjfizetési kötelezettség terhe mellett a szerződésben meghatározott dolog használatára válik jogosulttá, melyet a bérbeadó köteles átadni a szerződésbe foglalat birtokba adás napján, ennek hiányában a szerződés hatályba lépésének napján. A bérbeadó köteles a szerződés időtartalma alatt garantálni, hogy az átadott dolog a szerződési feltételeknek és a szokásos használatnak megfelelő. Amennyiben a bérlő ezen joga sérül, a bérbeadó a hibás teljesítés szabályai szerint köteles helytállni, kivételekkel az általános szabályokhoz képest, mivel ezen esetben kicserélésnek értelemszerűen nincs helye, továbbá az elállás helyett a felmondás jogával találkozunk a bérlő oldalán.

Különleges jogszabályi sajátosság az a megfogalmazás, hogy akadnak olyan jogok, amelyről a bérlő nem mondhat le. Ilyen a szerződésfelmondására irányuló jog azokban az esetekben, amikor a bérlemény lakás célját szolgálja, ám az azonban az emberi egészségre veszélyes természetű. A költségviselés szempontjából, amely sokszor képez vitát a felek között kiemelkedő, hogy a kisebb hibák a bérlő, a nagyobb hibák a bérbeadó felelőségi körébe tartoznak, így javításra stb. is eme szabály alapján kötelesek.

A bérleti szerződés esetében is díjfizetési kötelezettség merül fel, amely díj fizetésére a bérlő köteles. Ennek módja a hónaponkénti előre teljesítés.

Talán Önök által nem ismert szigorú szabály, amely kiköti, hogy a bérlő nem köteles a bérleti díj megfizetésére, amikor a bérleményt önhibáján kívüli okból rendeltetésszerűen használni nem tudja.

Amennyiben cégének a fent említett szerződések bármelyikére, ezen túl affilate szerződésre, kezességi, együttműködési vagy viszonteladói szerződésre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!

 

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...