A védjegybitorlás: mi minősül védjegybitorlásnak és milyen következményekkel jár?

nov 18, 2021 | Uncategorized

A védjegy olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas áruknak vagy szolgáltatásoknak más áruktól vagy szolgáltatásoktól való megkülönböztetésére. Használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti. A védjegy jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyét használja, illetőleg a védjegy használatára másnak engedélyt adjon. A védjegy jogosultja számára, tíz évre, kizárólagos, meghatározott földrajzi területre vonatkozó használati jogot biztosít. A védjegyoltalom korlátlan, megújítható. A védjegy átszállhat, átruházható, megterhelhető.

Funkciói között megtalálható az információs, reklámozó, tájékoztató, eredetiségjelző, minőségvédelmi és a versenyjogi szerep is.

A védjegybitorlás egy jogellenes tevékenység. Tulajdonképpen egy más által lajstromozott védjegy alkalmazása, jogalap nélkül. A védjegybitorlás, mind polgári jogi, mind büntető jogi, vagy akár adó és vámjogi jogkövetkezményeket is vonhat maga urán.

Magyarországon a védjegy szabályozására, elsőként az 1890. évi II. tv. cikk íródott, mely szerint e cselekmény vétség volt.

Ezt az 1969. évi törvény váltotta fel, mely mára már szintén hatályon kívül helyezett.

Jelenlegi szabályozásának alapja a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény. Ennek értelmében az követi el a védjegy bitorlását, aki azt jogosulatlanul használja. A törvény, soraiban a bitorláshoz köthető Polgári jogi igény típusait is hat pontban felsorolja.

A szankciók között található a bitorlást elkövető eltiltása, a gazdagodás visszatérítése is.
Ezen túl a védjegy használatára jogosult kártérítési igénnyel is élhet.

A Ptk. mint háttérjogszabály, funkcionál a Vt. mellett.

A Vt. fontos jogot biztosít a jogosult számára, mely használati jog kizárólagos, így annak jogosultja bárki ellen színre léphet, akinek ő a használatra engedélyt nem adott és azonos vagy akár csak hasonló megjelölést alkalmaz.

Írásomban példaként kiemelném, a jogellenes védjegyhasználat eseteit.

Ilyen:

– a védjegyként használt logó csomagoláson való feltűntetése
– eladás céljából raktárban kezelt, logót tartalmazó áru
– logóval jelölt áru Magyarországra történő behozatala
-logóval jelölt árú Magyarországról történő kivitele
-elektronikus levél során a logó jelölés használata

Fontos tudnunk, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2021. évi C törvény mintegy két évig – minősített esetekben három évig – terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkavégzéssel vagy enyhébb esetben pénzbüntetéssel is sújthatja azt, aki védjegyet bitorol.

Írásomban a szinte mindenki által kedvelt Milka csokoládé, azaz a Milka márka történetét emelném ki. A Milka a P Suchard, Svájcban tevékenykedő cukrász szakember nevéhez köthető, és a története mintegy 1826-og nyúlik vissza.

Suchardnak két cukrász műhelye volt ekkor, ahol igénybe vette a környező vizek energiáját, édességének előállításhoz.

Talán sokan nem is sejtjük, hogy az így előállított édességek akkor még nem tartalmaztak tejet. A tejcsokoládé megalkotása 50 évvel később, de szintén Svájcba tehető. D. Peter első gyárát a csoki készítő 1890 –es években építette meg, ahol mára már a Milka múzeum működik.

1901- ben P. Suchard utódja, CR. Suchard adta az elkészült édességeknek a Milka nevet mely ma is kiemelkedő a világ piacain. Mára 1800-as évek végén megépült hatalmas méreteket öltött, ahol egy nap alatt több mint fél millió tábla csoki készül, melynek túlnyomó része a máig fennmaradó, híres Milka!

Ezen évszádos hagyományokra és vállalkozásokra visszavezethető Milka szó lett számos védjegy alapja, akár szóvédjegyként a Milka szó, akár színvédjegyként a           Milkalila szín vagy akár ábraként a Milka tehén.
Elmondható azonban, hogy még egy ilyen nagynevű cég is bonyolódhat védjeggyel összefüggő perben, ahol alul marad. Így történt ez 2021- ben a Ritter csokoládé megalkotójával szemben is. Amikor a Milka a Név szín, ábra mellett a Ritter csokoládéhoz hasonló formájú csokoládét kívánt gyártani, és mint különleges forma, azt védjegyként jegyeztetni, ám ezt a bíróság megtagadta.

Ha Ön is megalkotott egy különleges, új terméket vagy szolgáltatást, vagy ezen termékeit bitorlás érte, esetleg más, védjeggyel kapcsolatos kérdés fogalmazódott meg Önben, keresse szakértőinket bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...