A gazdasági tevékenység

dec 10, 2021 | Uncategorized

Az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII. törvény rögzíti a gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó fontos definíciókat. Ilyen kiemelkedő fogalom meghatározás, a gazdasági tevékenység.

Mely jellemzője:

  • üzletszerű tevékenység
  • mely független
  • ellenérték megfizetéséért cserében
  • a tartós, folyamatos cél elérése érdekében.

Fontos, hogy a feltételek együtt állasa nem követelmény. Például egy alkalommal ellátott megbízatás is lehet üzletszerű , vizsgálva, annak megvalósulását.

Például a pincében talált fali óra eladása nem keletkeztet üzletszerű adóalanyiságot, ám az a személy aki több alkalommal poncéket kutat fel, remélve a régi műtárgyakra való bukkanást, majd az ott talált tárgyakat tovább értékesítésé céljából már megvalósítja az adózás alá vont alanyiságot.

Újabb példaként említve az öröklésből tulajdonunkat képző lakás eladása nem eredményezi e területen az adóalanyiságot.

Ezen túl az Áfa törvény deklarálja a termék értékesítésének fogalmát is. A termék értékesítése folyamán, szükséges, hogy a termék birtokba vehető legyen, testi tárgy, például egy személygépjármű. Továbbá ide sorolható a termék bérbe vagy birtokba adása is.

Az adózás átfog olyan ügyleteket is melyek térítésmentesek a vonatkozó, már említett törvény értelmében. Ilyen Például :

-a vállalkozásból elvont termék.
-a vállalkozásból egy másik szegélynek való átengedése, ellenérték kikötése nélkül.

Nem sorolható ide:
-a minta, mely kizárólag a termék ismertetését célozza
– illetve a kisebb értékű ajándék melynek értéke 5000 Ft alatti.

Speciális kivételként említhetjük:

  • az apport intézményét
  • a jogutódlás esete
  • az üzletág átruházásának folyamata
  • a bizalmi vagyonkezelő esete

Ezek közül a Bizalmi vagyon kezelő a legújabb, szabályozott jogintézmény, érdemes erre kitérni. Az intézmény célja, hogy az itt mozgatásra kerülő vagyon adómentes listára kerüljön. Áfa mentes ha annak tárgyát képző vagyon pénzben kerül átadásra.

Érdemes megemlíteni, az 1996-ban ítélettel járó Inzo ügyet.

Az Inzo célja a tengerek vizének átalakítása, emberi fogyasztásra alkalmas vízzé. Mely folyamatot  egy ideig vitte az Inzo, mely során az Áfa levonásra kerül, melynek jogszerű visszatérítésére is igényt tartottak, bár a folyamat a végcélt nem érte el. Ezt követően a levonásra kerülő áfa értékét az illetékes hatóság vissza követelte, melyet az Inzo nem is mert el, mivel az értékesítés megkezdéséig nem jutott el. Az Európai Unió Bírósága megállapította az ügyben, hogy e célig nem szükségszerű eljutni, az arra irányultság, célzottság is elegendő az adóalanyiság megvalósításához.

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...