A foglaló szerepe

jún 25, 2019 | Ingatlan adásvétel

Ingatlanvásárlás előtt mindig körültekintően járjunk el, hiszen megszerzett anyagi javaink könnyen rossz helyre kerülhetnek. Egy ingatlan megvásárlását egyeztetések és megfelelő körültekintés kell, hogy megelőzzön, nem csak az ingatlan állapota kapcsán de a fizetendő eljárási díjak, illetékek és egyéb ingatlanjogi kérdések kapcsán is.
A foglaló szerepe

Mi is a foglaló pontosan?

A foglaló kifejezéssel bármely szerződéskötés során találkozhatunk, azonban a gyakorlatban a leginkább az ingatlan adásvétel során alkalmazzuk. A foglalóról a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:185. § rendelkezik, és a szerződés tartalmának megerősítésére szolgál, és abban az esetben alkalmazandó, ha a vételár nem kerül egy összegben a szerződéskötéskor kiegyenlítésre. A foglalóval a vevő megerősíti vételi szándékát, az eladó pedig megerősítést kap afelől, hogy a vevőnek komolyak a szándékai. Azonban ha az ingatlan adásvétel foglaló megfizetésével történik, az bizonyos jogi kötelezettséget von maga után a vevő és az eladó részéről is.

Milyen kötelezettséget von maga után a foglaló?

Mielőtt foglalót adnánk vagy kérnénk szerződéses partnerünktől, fontos tisztában lennünk, hogy ezen tevékenységgel milyen jogi kötelezettséget vállalunk magunkra.

A foglaló szankciós jellege akkor lép életbe, ha a szerződésben foglaltak meghiúsulnak és aszerint alkalmazandó, hogy melyik fél felelős annak meghiúsulásáért. Amennyiben a szerződés felbontásának kezdeményezője a(z):

Eladó
Amennyiben az eladó úgy dönt, mégsem adja el ingatlantulajdonát, ezáltal felbontva a vevővel kötött szerződést, a foglaló összegének kétszeresével megegyező összeget köteles megfizetni a vevő részére.

Vevő
Ha a vevő dönt úgy, hogy eláll a vásárlástól, és ezzel kezdeményezi a szerződés felbontását, ez esetben a már megfizetett foglaló teljes összegét elveszíti. Ha a szerződésben kötbér és/vagy kártérítés is megállapításra került, ezek összege a foglaló összegével csökkenthető.

Eladón és a Vevőn is kívül eső ok
Amennyiben a vevőn és az eladón is kívül eső ok miatt a szerződésben foglaltak nem teljesülnek, esetleg mindkét fél felelős a szerződésbontásért, az eladó köteles visszafizetni a foglalóként átvett összeget a vevő részére.

A szerződésben foglaltak teljesülése esetén a foglalóként megfizetett összeg a szerződésben foglalt vételárat csökkenti!

ingatlan adásvétel foglaló

Ingatlan adásvétel foglaló fizetésével – mire figyeljünk oda?!

1. Szerződéskötésig nincs pénzátadás
Sokan esnek abba a hibába, hogy vásárlási szándékuk megerősítésére már szerződéskötés előtt, bízva a partnerben, pénzt adnak át neki, bármiféle írásos dokumentum elkészítése nélkül. Az ingatlanvásárlás azonban üzlet, akkor is, ha családtagok vagy közeli barátok között történik, és az ilyen, dokumentálás nélküli pénzátadásokat a későbbiekben szinte lehetetlen bizonyítani. Ezért szerződéskötés előtt ne adjunk pénzt se az eladó, se az ingatlanközvetítő részére! Tegyünk szóbeli ígéretet vételi szándékunk megerősítésére, melyet a feltételek írásba foglalásakor teljesíteni is tudunk.

2. Szerződésből egyértelműen ki kell tűnnie
Foglaló esetén a szerződéskötésben egyértelműen látszania kell, hogy az átadott összeget a vásárlás megerősítésére, foglalóként adjuk. A szerződésnek tehát egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az eladó számára átadott összeg foglaló, és a felek tisztában vannak a foglaló átadásával járó jogi következményekkel. Abban az esetben, ha a szerződésben ez nem szerepel, az átadott összeg előlegnek minősül, amely már más kötelezettséget von maga után!

3. Mekkora összegű foglalót adjunk vagy kérjünk?
A foglaló mértékéről a Ptk. nem rendelkezik, mértéke a szerződő felek megállapodásától függ. A gyakorlatban a szerződő felek a szerződése érték 10%-ának megfelelő foglalót fizetnek meg, de bizonyos esetekben ettől eltérő értékben is megállapodhatnak a felek. A foglaló összegét készpénzben vagy átutalással is megfizethetjük, a lényeg, hogy a szerződésbe minden bele legyen foglalva és aszerint járjunk is el.

ingatlan adásvétel foglaló mértéke összege

Végezetül, foglaló vagy előleg?!

A fentiekből talán már könnyen rájöhettünk a foglaló és az előleg közötti különbségre. A szerződés teljesülése esetén mondhatni nem lényeges hogy foglalót vagy előleget fizettünk-e, azonban annak felbontása esetén már komoly különbséget tapasztalhatunk. Előleg fizetése esetén ugyanis az átadott összeg minden esetben visszajár a vevő részére, attól függetlenül, hogy a szerződésben foglaltak melyik fél miatt nem teljesültek. Ez az eset leginkább az eladót érintheti hátrányosan, ezért ha mi vagyunk az eladó mindenképp ragaszkodjunk a foglaló megfizetéséhez. Amennyiben az ingatlan adásvétel foglaló megfizetésével történik mindkét fél bizonyos mértékű védelem alatt áll.

Az ingatlan sokak számára a legértékesebb vagyontárgyat képviseli, ezért ha ingatlan adásvételébe kezdünk fontos, hogy biztosítsuk az adásvétel folyamatának gyors és problémamentes lebonyolítását. Legyünk körültekintőek és informálódjunk a lehetőségeinkről, kérjük ki szakemberek véleményét.

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...