Számlák, bizonylatok az áfa rendszerében (Szanatex ügy)

dec 28, 2021 | Egyéb

Számlák, bizonylatok az áfa rendszerében. (Szanatex ügy)

A számlázásra vonatkozó rendelkezéseket az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .törvény valamint a 2000/112/EK irányelv-az Európai Unió közös hozzáadottérték adó-rendszere foglalja magába. Ezen irányelv értelmében a számla kibocsátására azon tagállam rendelkezései irányadók ,ahol a teljesítés végbemegy, mely lehet, egy termék eladása vagy a szolgáltatás nyújtása.

És hogy mit is tekintünk számlának?

Valamennyi okirati formát mely az áfatörvény 170. §-ában foglalt tartalmi követelményekkel rendelkezik, mely lehet elektronikus vagy papír alapú.

Elektronikus:
– A minősített aláírással hitelesített
– Adat, annak cseréje esetén
– Stb.

Fontos kiemelni hogy az E-típusú számla csak elektronikusan tárolható, míg a papír alapú papír és elektronikus formában is.
E folyamat során szintén kiemelkedő, hogy adatkezelésről beszélhetünk mely napjainkban szigorúan szabályozott.

Speciális fajtája:
– Előleg
– Természetes személy vásárló
– Deviza számla
– Térítés nélküli általános forgalmi adó alá eső esete
– A teljesítés nem hazai.

Az adatok elévülési idöjükig, annak végéig tárolandók. Az elektronikus oldalakon történő termékértékesítésnél vagy szolgáltatás nyújtásánál nyilvántartás vezetés is szükséges, melynek őrzési ideje 10 év.

A számla minimum tartalmi követelménye:
-Keltezésének helye, ideje
-Sorban elfoglalt száma
– Az érintett adószáma, nevének, címének pontos megjelölése
-A termék, szolgáltatás megnevezése
-Az adóalap, annak nagysága, kapcsolódó információk
-Jogcím az adózásra vonatkozóan
-Speciális tevekénység ellátása során, annak hivatkozása

Egyszerűsített számla akkor állítható ki:
– ha előleget alkalmazunk
-25 000 Ft alatti ügyletek esetében
-Készpénzzel vagy azt helyettesítő eszközzel, teljesítéséig annak ára vagy díja kifizetésre kerül.
-Hazánkon kívül i teljesítés esetén.

A számla kiállítása és kibocsátása napjainkban kiemelt ellenőrzési terület, mely kötelező:
-A termék értékesítésénél
-A szolgáltatás igénybevételekor annak nyújtója által
-Előleg alkalmazásakor
-Hazánk és más állam között végbemenő fordított adózás esetén
-Harmadik országbeli teljesítés megvalósulásakor.

A számlát vagy az azzal egyenértékű okiratot a teljesítéskor vagy ésszerű, rövid határidőn belül szükséges átadni.

Ettől eltérő:
-A készpénzzel vagy az azt helyettesítő fizetési eszközzel való fizetés esetén, hiszen ekkor nyomban szükséges a számla kibocsátása,
-Áthárított adó léte esetén, 8 nap a határidő, mint ahogyan gyűjtőszámla esetén,
-Időszakonként való elszámolása esetén 68 nap a határidő.

A kibocsátott számla helytelenség esetén korrekció igénybe vehető.
Így beszélhetünk:
-Hatálytalanította számláról
-Módi fikát számláról.

A számlához hasonló okirat a nyugta. Eltérő a számlától, hogy a nyugta csak magyar nyelven állítható ki. Érdekességként említeném meg, hogy nem szükséges a nyugta kibocsátás:
-Sajtótermék
-Szerencsejáték esetén.

Példaként a Szanatex ügy hozható, melyben megítélendő volt a HÉA a hibás vagy hiányos számla kibocsátása esetén.

Az ügy kapcsán a német szabályok irányelvvel való összhangját vizsgálták és megállapították a szabályok ellentétes voltát.

 

Ha Önnek is kérdései merültek fel, forduljon szakembereinkhez bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...