Munkavégzés helye, hol is van az pontosan?

nov 9, 2021 | Egyéb

Munkavégzés helye, hol is van az pontosan?

A Munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény értelmében alapvető követelmény, hogy a munkavállaló a munkavégzésre alkalmas állapotban, a munka végzésére kijelölt munkahelyen megjelenjen. De hol is van ez?

Elmondható, hogy a Mt. nem rendelkezik a változó munkahely lehetőségéről. Azonban az az opció, hogy a munkavállaló munkahelyeként, több konkrét munkahely legyen megjelölve, nem kizárt.(Ettől kollektív szerződés, munkaszerződés eltérhet, mivel a szabályok nem kógensek. )

A munkaszerződés kötelező tartalmi elmei között található a munkavállaló munkavégzésének helye. Ám ennek hiánya nem teszi a munkaszerződést érvénytelenné. Ilyen esetben a munkavállaló munkahelye, az a hely ahol a szokásos munkáját végzi.

Fontos kötelezettsége a munkáltatónak a munkavállaló tájékoztatása, amelyet az Mt. az általános magatartási követelmények között rögzít, és kimondja, hogy ebben az esetben a jognyilatkozatra vonatkozó szabályok az irányadók.

Amikor felmerül bennünk a kérdés, hogy mint munkavállaló kötelesek vagyunk e elfogadni, a munkáltató által kitűzött új a munka végzésére kijelölt helyet, vagy mint munkáltató, hogyan valósítható meg a munkavállaló munka végzésénék új helye, a Mt. adja meg a választ.

Az így adott tájékoztatás akkor tekinthető közöltnek, ha azt a szokásos helyben szokásos és általában ismert formában kerül publikumra.

Az Mt. rögzíti a munkaviszonyt létesítő munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit. Így emeli ki a törvény, hogy mankavégzés helyét a szerződésbe rögzíteni kell. Azonban amennyiben erre nem kerül sor, a munka végzés helyének az a hely tekinthető ahol a rábízott munkát szokás szerint végzi.

Fontos megemlíteni, hogy a munkaviszonyt létesítő szerződéstől eltérő foglalkoztatás szintén a az említett törvényben olvasható. Itt kerül rögzítésre, hogy a munkáltató foglalkoztathatja, a szerződésben eredetileg kikötött, attól eltérő munkahelyen a munkavállalót. Viszont ennek időbeli korlátját is felállítja. Ezt a korlátot 44 beosztás szerinti munkanap/ év vagy, 352 órában maximalizálja.

Ezek a számbeli meghatározások irányadók akkor is, ha a munkaviszony részmunkaidőre vagy határozott időre jött lére, továbbá ha évközben jött létre stb.

A munka végzésnek helye jelölhető egy konkrét címként, ettől eltérően munkavégzés helyeként a munkáltató több telephelye, vagy a székely, telephely kombinációja is megadható.

A törvény felsorolja azokat az eseteket, amikor nem kerülhet sor, a munkavállaló munkavégzésre szolgáló helyének módosítására.

Ezek a következők:

  • a várandóság megállapításának napjótól, a gyerek 3. életévének betöltésig
  • gyermekét egyedül nevelő szülőnek, a gyermek 16. életévének betöltésig
  • hozzátartozó hosszú távú és személyesen ellátott gondozása idején
  • abban az esetben, ha az egészségkárosodás mértéke minimum 50 % és ezt rehabilitációs szakértői szerv állapította meg.

 

Láthatjuk, hogy az Mt. lehetőséget biztosít az eltérő munkavégzésre határozott ideig. Az, hogy ez a törvényben rögzített határidő  mértéket meghaladja, mindkét fél egyező akarta szükséges.

A gyakorlatban ilyen eset leggyakrabban cégeknél, nagyvállalatoknál fordul elő. Mivel rendszerint ezek a vállalatok, több telephellyel rendelkeznek. A törvény értelmében még az is megengedett, hogy a „valamennyi telephely” megfogalmazása kerüljön feltűntetésre a munkaszerződésben. Az a megjegyzés, hogy „különféle” vagy akár „változó” a munkavégzés helye, nem megengedett.

Érdekességként említhető, amikor egy ilyen cég vagy vállalat elköltözik, korábbi székelyéről. Hiszen a törvényi értelemben, ebben esetbe, a munkavállaló munkavégzésének a helye akkor változtatható meg, ha a szerződésben, a munka végzésének helyeként az adott címen lévő székhely szerepel. A munkavállaló az új helyszínként megadott munkavégzés helyét nem köteles elfogadni.

A 2/2013. elvi döntés, amely a változó munkahely fogalmát járta körül, kimondta, hogy: „Változó munkahelyre vonatkozóan jön létre a munkaviszony, ha a munkavállaló munkaszerződése szerint a munkavégzés helye a munkáltató székhelye, telephelye, fióktelepe, vagy az üzleti partnerek székhelye, telephelye, telepe.”

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...