Mit kell tudni a védjegyről?

nov 12, 2021 | Egyéb

A védjegy

A védjegy olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas áruknak vagy szolgáltatásoknak más áruktól vagy szolgáltatásoktól való megkülönböztetésére. Használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti. A védjegy jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyét használja, illetőleg a védjegy használatára másnak engedélyt adjon. A védjegy jogosultja számára, tíz évre, kizárólagos, meghatározott földrajzi területre vonatkozó használati jogot biztosít. A védjegyoltalom korlátlan, megújítható. A védjegy átszállhat, átruházható, megterhelhető.

Funkciói között megtalálható az információs, reklámozó, tájékoztató, eredetiségjelző, minőségvédelmi és a versenyjogi szerepet is.

A megjelölés lehet különösen:

 • szó, vagy több szó összetétele
 • betű
 • szám
 • ábra
 • kép
 • sík alakzat
 • térbeli alakzat
 • szín, és variációi

A védjegy lajstromozásához kapcsolódó eljárás során, első lépésként, védjegy bejelentést szükséges benyújtani. A bejelentés tartalmi követelményeit a vonatkozó jogszabályok írják elő.

Kötelezően megjelölendő az árujegyzék, amely a védjegybejelentés tárgyaként szolgáló árura vagy szolgáltatásra vonatkozik. Az előírt tartalmi kellékek megléte esetén, a meghatározott díj megfizetése szükséges. Megfelelő határidőn belül. Ez a határidő 30 nap. Majd ezen szükséges lépeseket követi az érdemi vizsgálat.

Ehhez a szakaszhoz érve, a SZTNH megvizsgálja a kizáró okok esetleges fennállását vagy megállapítja azok hiányzó voltát. Az említett kizáró okok két csoportját különböztetjük meg.

Feltétlen kizárási okként említhető:

 • megkülönböztető képesség hiánya
 • földrajzi árujelzők lajstromozott volta
 • vallási vagy világnézeti meggyőződés jelképe
 • grafikailag ábrázolható mód
 • használata közrendbe, közerkölcsbe, jogszabályba ütközne
 • alkalmas a fogyasztók megtévesztésére
 • a bejelentés rosszhiszemű

és

Vagylagos kizárási ok pl:

 • korábbi védjeggyel azonos
 • fogyasztói oldalról összetévesztésre alkalmas
 • közismert
 • lejárt, megszűnt
 • más szerzői vagy iparjogvédelmi jogát sértené

 

A jelölés sértő vagy veszélyeztető voltának elkerülése érdekében, érdemes az adatbázisok tartalmának vizsgálata. A mar fent említett SZTNH adatbázisa, erre a célra alkalmas. Ezen nyilvántartási adatok tartalmazzák a teljes jegyzékét, a hazánkban, oltalomban részesülő nemzeti – nemzetközi – uniós védjegyeknek. E jegyzékben leggyakrabban a szóösszetétel – szómegjelölés formájával találkozunk.

Mint, ahogy a fent felsoroltak között említettem a védjegybejegyzés akadályát képezi a megkülönböztető képesség hiánya.

Mivel csak az eltérő jelleg, a megkülönböztető képesség ad megfelelő alapot ahhoz, hogy a védjegy a kívánt rendeltetését szerepét betöltse.

Azonban bizonyos szabályoknak köszönhetően, oltalomban részesülhet a védjegy, ha a megjelölés széles körű hosszú idegi tartó intenzív használatú, így ennek eredményeként a védjegy a fogyasztók számára megkülönböztető értékkel bír.

Példaként említhető a jogeset, amikor a védjegyet bejelenteni kívánó, az ÁSZOK jelölést szerette volna bejegyeztetni sörökre, amelyek a 32. osztályba tartoznak. Ez nem került elfogadásra. Indoka, hogy hazánkban az 1800-as évek elejétől ismert az ászoksör, amely az ászokfából készült sörtípus, Így az ászoksör, az ászok rövidített változataként vált ismertté. Nem mint sörtermék, hanem mint a termék előállításához kapcsolódó elkészítési mód. Így kimondható, hogy a megkülönböztető jelleg nem állapítható meg.

További példaként említhető a TEJSZELET szóösszetétel. Amelyet első körben elutasítottak majd az illetékes Bíróság azzal a hivatkozással, amely szerint a TEJ alapanyag, a SZELET pedig a mennyiség jelzője, egyetértett. Véleménye szerint a szóösszetételt és az egyes szóelemek összetételét meg kell különböztetnünk. A TEJ+SZELET fantáziaszónak tekinthető, mivel a tej nem szeletelhető.

E cikk végére érve megállapíthatjuk, hogy a védjegyoltalom intézménye a korrekt piaci verseny fontos része, mely nélkülözhetetlen garancia a jövőre.

Hazánkban a védjegyjogot és a kapcsolódó eljárásokat 1997. évi XI. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról címmel szabályozza.

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...