Kivitelezési szerződés: tartalma, lényege, kötelezettségek

nov 24, 2021 | Egyéb

Kivitelezési Szerződés

Kivitelezési szerződés megkötése esetén, a kivitelezéssel megbízott szakember építési és / vagy szerelési munka ellátására és átadására köteles, még a szerződéses partnere az átvételre illetve a munka díjának megfizetésére köteles. A szükséges feltételként megjelölt tervdokumentáció előállítása valamint a munka feltételeként szintén megjelölt, hatóság által kiadott engedélyek létének biztosítása a kivitelezést kérő megrendelő feladata.

Ám nemcsak a megrendelő ésszerű jelenléte szükséges már a kivitelezés megkezdése előtt, hiszen a kivitelező feladata a rendelkezésére bocsátott tervek vizsgálata, hibáinak, hiányosságainak feltárása és a megrendelőnek ezen tények közlése.

Sokszor találkozhatunk olyan esettel, amikor a hiba rejtett, azt csak a későbbiekben jut a kivitelező tudomására. Ekkor szintén köteles haladéktalanul felhívni a megrendelő figyelmét a hibára. Megjegyezném, hogy a munka ellátásához a kivitelezői oldalról kamarai regisztráció megléte szükséges. Ilyen regisztráció hiányában egy-egy építési, szerelési munka csak „családon belül” valósulhat meg.

A szerződés kötése írásbeli alakszerűséghez kötött, melyben a vállalkozó vállalja a tervben rögzített kötelezettségek ellátását.

Ezek:

– terv dokumentáció vizsgálata,
– felhívási kötelezettség (hiba esetén)

[Érdekesség, hogy az joggyakorlat ezen mulasztást a kivitelező felelősségévé teszi]

 • – munka elvégzése,
 • – készült mű átadása,
 • – ellenőrzés lehetőségének biztosítása.
 • Mindezért cserébe díj igény áll fent.

A megrendelő törvényben rögzített kötelezettsége:

 • a díj megfizetése,
 • az átadott mű átvétele,
 • szükséges dokumentációk, engedélyek beszerzése pl. szakvélemény.
 • Joga pedig az ellenőrzési jog.

Szintén törvényben rögzített követelmény az építési napló vezetése, mely a megrendelő érdekét szolgálja, fontos dokumentáció lehet egy esetleges eljárásban, mivel a felek kötelezettsége szempontjából minden lényegi tevékenység vagy akár utasítás benne foglalt. A szerződés az átadás-átvétellel (műszaki átadás átvétel) lesz teljesített.

Az átadás-átvételen résztvevő személyeket a megrendelő köteles összehívni, akinek a jelenlét során kötelezettsége vizsgálni a kivitelezés teljesítését.

Erről e- jegyzőkönyv készítése kötelező.

Valamint nyilatkoznia, hogy:

 • elfogadja a teljesítést,
 • átveszi a művet,
 • vagy esetlegesen megtagadja azt.

 

 

A vállalkozói díj a teljesítési igazolás kiadásához kötött, hiszen az átadás-átvételi eljárástól számított 15 napon belül szükséges a számla kiállítása, majd annak kézbesítésétől számított 30 napon belül szükséges a fizetés.

A 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet alapján a szerződésben szükséges rögzíteni a Megrendelő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a teljes munka kivitelezéséhez szükséges anyagi fedezet a rendelkezésére áll.

Ezen túl e Kormányrendelet értelmében a szerződés lényeges eleme az építésügyi műszaki ellenőr pontos meghatározása, majd szükséges rendelkezni az esetleges pótmunka jogcímén felmerült költségek rendezési módjáról.

Amennyiben előleg átadására kerül sor szükséges rögzíteni, hogy azt, hogyan és mire fogják felhasználni.

Sokszor felmerülő problémás, hogy kié az építés során keletkező hulladék, kié az elszállítási kötelezettség.
Azonban a vonatkozó jogszabály szerint a két fél felelősége e körben egyenlő, e kötelezettség minkét felet terheli. Ettől eltérően, a szerződésben meghatározhatják az arra kötelezett személyét is.

Előfordulhat, hogy a felsorolt elemek nagy részre hiányzik a megkötött szerződésből, de ugyanekkora problémát okozhat akár egy szükséges elem elmulasztása is.

Sokan mások által írt, vagy kétséges forrásokból letölthető szerződés mintát szabnak maguknak, mely számos hiba forrása. Az írásbeli szerződés, mint már fent említettem kötelező, ennek mulasztása komoly pénzbüntetést von maga után mind a megrendelő mind a vállalkozó felé.

Hiszen nem csak jogainkat és kötelezettségeinket, hanem a gazdaságot érintő adózási kérdéseket is rendezi. Bár elmondható, hogy a szakemberek tervezési szerződés esetében legtöbb alkalommal a fordított adózási renddel találkoznak.

Ha Önnek is kérdései merültek fel, vagy a munka megkezdéséhez szerződés megírására van szüksége, forduljon szakembereinkhez bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...