Európai Unió jogharmonizáció a forgalmi adózás területén

dec 7, 2021 | Egyéb

Európai Unió jogharmonizáció a forgalmi adózás területén, rendelet, irányelv, bíróság döntések. Európai Unió  előzetes döntéshozatali és kötelezettségszegési eljárásai. A magyar jogharmonizáció. (Salix ügy).

1966 évében indult el az általános forgalmi adó összhangjának megteremtése. Így elérkezetté vált a korábbi gyűjtő típusú rendszer felszámolása. E harmonizáció megvalósítása mindig is lényegi szempont volt. Mivel a korábban alkalmazott módszerek nem teremtettek egyenlő feltéteseket, azok nem nevezhetőek, versenysemlegesnek. A szabályok kidolgozásának kezdetén kiemelekdően fontos volt a hozzáadott érték áfa struktúra megvalósítása.

Ám a Vonatkozó irányelv nem nyújtott segítséget, széles körben. E rendszert követő 2. és 3. irányelv szintén elszenvedte az első hibáit.

Mivel az irányelv nem hozta el a várt harmonizációt, az egységet. Az Eurpai Bizottság ekkor javaslattal állt elő melynek tárgya, az egységes szerkezetbe foglalt fehér könyv volt. Ez rögzítette az egyenlő bánásmód követelményét az ügyletekre vonatkozóan.

 

1993 év első napján, lépett hatályba a már jóval előre mutatóbb, szintén a Bizottság által kezdeményezett szabályozás, mely középpontjában a közösség állt .

Majd a 6. alapvetés hozta magával:

-a 15 %-ban meghatározott legkisebb normál valamint, 5% megállapított engedményes forgalmi adó kulcsát. Mely a szektor elméletre épült.
– Bevezeti az adóalany definícióját, valamint
– az adókötelezettség alá vont munkálatok fogalmát,
– a teljesítés helyének pontos meghatározását,
– számos más adó jogi kérdés rendezése mellett.

Európai közösségi hozzáadottérték adó rendszerről rendelkezett, mely az eddigi rendelkezéseket pontosította, egyhangú szerkezetet megvalósítva.

Az Európai Unió jogforrási az első és a másodlagos jogforrások.

Másodlagos jogforrás:

  • a rendelet
  • a határozat
  • az irnyelv
  • a vélemény

 

A rendelet:

– kihirdetése nem szükséges,

– direkt módon érvényesül,

tagállamok valamint természetes személyekre irányul,

általános hatállyal bír kötelező,

közvetlenül hatályosul.

Iránelv:

tagállamokra nézve tűz ki kötelező, közsen megvalósítandó célokat

-Jogalkotási kötelezettséget keletkeztet.

Az előzetes döntéshozatali eljárás: célja hogy az uniós jog minden tagállam bírósága egységesen értelmezze és alkalmazza, célja még a jogvédelem. Közbenső járulékos, közvetett kereset alapján indul, nem kontradiktórius, ingyenes, többször kérhető, főszabály szerint jogosultság. Nyelv a nemzeti bíróság nyelve. Nem jogorvoslati eszköz. Határozattal vagy végzéssel dönt Magyarországon végzés formájában. Tisztán de kreatív típusú.

 

Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás: az eljárás alapján kötelezettségét nem teljesítette. Vizsgálatának alapjogi aktív .cionál is jóba van az eljárás. Egyetlen korlátja hogy ne korlátozza tagállam jogát. Kezdeményezheti a bizottság

Egy.: Bizottság + tagállamTagállam párbeszédre

2. Bíróság előtti eljárás i szakasz (klasszikus, kontradiktórius eljárás (

 

salix ügy: 1995.03.20. napján

SzolixEgy közintézmény el kötött szerződést ingatlan bérbeadásra vonatkozóan.: IrodaHáz + mélygarázs

Megépítését Vállalja majd annak bérbeadás nak mint egy huszon hét évre. Mely irodaházat meg is építettek .  A HÉA Levonása érdekében lemondott a forgalmi adó hatósági jó volt mivel a bérbeadást vállalkozó kinyújtotta. Ennek következtében 2020. napján módosították a határozatot mely megszületett határozat rögzítette a héja levonás t

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...