Az egyesületek jogi oldala: minden, amit tudni érdemes

szept 15, 2021 | Egyéb

Az egyesülési jog alkotmányos alapjog, alapvető szabadságjog. Így mindenki jogosult, közösségek, szervezetek létesítésére, illetve a már meglévő közösségekhez, szervezetekhez való csatlakozáshoz. Az egyesület a civil szervezetek egy kiemelkedő alapformája. Szabályozására mind az Alaptörvényben, mint a polgári törvénykönyvben találunk rendelkezéseket. Ezek az egyesület jogforrásai.

Mi számít egyesületnek?

Fontos megjegyezni, hogy a civil szervezetek kategóriája magába foglalja az alapítványt és a civil társaságot is. Azonban nem sorolható ide a politikai párt vagy a köztestület sem. Az egyesület olyan jogi személy, melynek kitűzött célja folyamatosan valósul meg, ez a cél a nyilvántartott tagok között közös, tartós, és alapszabályba foglalt. Ahhoz, hogy egyesületet hozzunk létre meg kell felelni bizonyos követelményeknek.

Az egyesületek követelményei

Ilyen a fent említett és nyilvántartott tagság. Megjegyezném, hogy kiemelkedően fontos, hogy az egyesület működése, fennállása során sem csökkenhet a tagok létszáma a törvényi minimum, 10 fő alá. Amennyiben ez bekövetkezik, még mindig rendelkezünk egy fél éves türelmi idővel, mely idő alatt rendezhetjük a taglétszámot. Amennyiben erre nem kerül sor az egyesület ipso jure, törvény erejénél fogva megszűnik. Az egyesület létezésének további követelménye, hogy döntéshozó, ügyvezető, képviselő szervvel és szervezettel kell rendelkeznie.

A létesítés fő követelménye a már elkészült alapszabály elfogadása, melynek elfogadásához minimum 10 személy együttes szándéknyilatkozata szükséges. Tehát elmondható, hogy a létesítő okiratot az alapszabály, mely valamennyi alapító tag aláírását megköveteli. Fontos kiemelni, hogy alapítás nemcsak természetes személy, hanem jogi személy is lehet.

 Az egyesületek jogi oldala: minden, amit tudni érdemes

A helyesen megírt létesítő okirat 12 pontja

A jogszabály taxatíve meghatározza a létesítő okirat tartalmi követelményeit, melyet 12 pontba foglalhatunk össze.

Ilyen például:

 • a név meghatározása,
 • a székhely meghatározása,
 • a szavazati jog gyakorlásának feltételeit,
 • első vezető tisztségviselő illetve,
 • az egyesület célja.

Az egyesület célja, bármelyik cél lehet mely nem ütközik alaptörvénybe vagy más törvénybe., Ennek a célnak a lényege a tartósság. Az egyesület vagyona is meghatározásra kerül az alapszabályban, melynek minimumát a Ptk. nem határozza meg pontosan. Ez a tagok vagyonától elkülönült, mely önálló vagyoni felelősséget állít. Az egyesület léte főként nem vagyoni célú, de vagyoni kötelezettségek is fellelhetők a működés során. Ilyen a tag tagdíjának befizetése. Maga a tagsági viszony a nyilvántartásba vétellel keletkezik. Erre nemcsak alapításkor, később a közgyűlés előtti elfogadás után is van mód. A tagként jegyzet személy elfogadása után, az egyesület tevékenységében részt vehet. Alapesetben az egyes tagokat megillető jogosultságok és az őket terhelő kötelezettségek egyenlőek, de Pl: tiszteletbeli tag tekintetében eltérő lehet. Főszabály szerint e jogok személyesen gyakorolhatók. Forgalomképtelenek, és él az egy tag egy szavazat elv. Mindez csak alap eset, ettől eltérően rendelkezhet az alapszabály.

A tag jogviszonya megszűnhet:

 • a tag kilépésével, indoklás nélkül, bármikor
 • az egyesület által intézett felmondással
 • kizárással
 • halállal
 • jogutódlás nélküli megszűnéssel.

Ez a meghatározás taxatíve, eltérés nem megengedő.

Az egyesület szervei

Az egyesület szervei:

 • a közgyűlés, a tagok összességét jelenti, ide tartozik az alapszabály módosítása is mellyel kivitelezhető maga az egyesület módosítása, ehhez az összes szavazati joga rendelkező tag szavazatának háromnegyede szükséges.
 • az ügyvezető szerv mely lehet egy személy vagy testületi illetve,
 • nem kötelező a felügyelőbizottság létesítése 100 fő taglétszám alatt.

Fontos elv, hogy az egyesület elsődlegesen ne azért alapuljon, hogy gazdasági vagy vállalkozási tevékenységet folytasson. Azonban haszon termelés megengedett a cél megvalósítása érdekében. Mint például egy rendezvényen való jegyárusításból befolyt összeg.

Elmondható, hogy az egyesület vagyonát nem ez, hanem a tagok által teljesített tagdíjfizetés, adományok alapozzák meg. Amikor az egyesület célját elérte vagy az egyesület megállapítja, hogy célját nem tudja elérni, az egyesület megszűnhet.

Az egyesület megszűnése

Erre sor kerülhet jogutódlással és jogutód nélküli megszűnéssel. A jogutódlás esetében az egyesülhet, illetve szétválhat az egyesület. Vagy tevékenysége jogutód nélkül megszűnik, amikor:

 • a meghatározó idő lejárt
 • meghatározott feltétel bekövetkezett
 • a megszűnést kimondták
 • a jogosult szerv által történt megszüntetés esetén
 • a fent említett a célok elérésével kapcsolatos esetekben, illetve,
 • ha 10 fő alá csökkent az egyesület tag létszáma.

Egy szívmelengető példa

Magyarországon számos egyesület található. Közülük is kiemelném egy számomra igen kedves egyesület tevékenységét, amelynek célja, hogy beteg gyermekeket elrepítsen a mesék világába.

Ennek érdekében az egyesület digitálisan elérhető formában olvas fel meséket esténként a tagok által, fejlesztve ezzel a gyerekek testi, lelki, erkölcsi, értelmi fejlődését. Ha követnénk példás tevékenységüket, természetesen ebben az esetben sem szabad elfelejteni a digitális világgal összefüggő jogi követelményeket.

Ha Ön is szeretné egyesülés létesítését kezdeményezni, a szükséges lépéseket érdemes profi szakemberekre bízni. Forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...