A törvényhozó hatalom és Magyarország Adóhatósága

jan 11, 2022 | Egyéb

A törvényhozó hatalom része az Országgyűlés, az Országgyűlés által létrehozott bizottságok, annak képviselői, a Köztársasági Elnök, az Alapvető jogok biztosa.

Magyarország Adóhatósága a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (aki mind adó- mind vámhatóságként eljáró szerv. Bár lényegesen kisebb hatáskörrel, de a jegyző is ide sorolható, mint az önkormányzatok adózással foglalkozó hatásága. Majd a hierarchián egyet lépve a Kormányhivatalokat találjuk, mint Önkormányzati adóhatóság felett eljáró szerv.

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság számos területi szervvel rendelkezik. Ilyen például:

-Repülőtéri Igazgatóság
– Szakértői Intézet
– Bevetési és
-Informatikai Intézet

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság hatáskörei közzé sorolható.

 • adó és vámhatósági feladatok ellátása
 • fellebbviteli feladatok
 • központi irányítás

Mely feladatok ellátsa során az adózók kötelesek:

 • együttműködni a hatósággal, annak szerveivel
 • a feltételeket biztosítani, pl. egy ellenőrzés folyamán,
 • iratokat, anyagokat rendelkezésre bocsáltani
 • idézésen megjelenni
 • esetleges illetékfizetési kötelezettségnek eleget tenni.

Az eljárás alá vont adózók jogokkal is rendelkeznek, mely jogok a következők:

 • Kérelmek előterjesztése

(Például: halasztás vagy szüneteltetés meghatározott ellenőrzések során

-megbizonyosodás az ellenőr személyéről, annak megbízatásáról,

jelenlét egyes eljárási cselekményeknél, továbbá jogi kiviselet léte

 • hiánypótlás
 • stb.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjét a Nemzetgazdasági Miniszter irányítja. Ő látja el a szerv képvieletét, közvetlen irányítást folytat, továbbá jogszabály szerinti feladat és hatáskörébe rendelt feladatokat hajt végre. Vezetője az elnök.

Az adóhatóság szervei utasíthatók, hiszen hatáskörében, és illetékesség tekintetében eljárása kötelező.

Az említett illetékesség lehet általános, illetve különös, mely bárhol megkezdhető.

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...