A törléshez való jog és panaszügyintézés személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem esetén

aug 23, 2019 | Egyéb

Cikkünkben áttekintjük két, a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságot. Tudta, hogy joga van személyes adatainak törlését kérelmezni? És tudja, hogy a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem esetén hova fordulhat? Legyen tisztában jogaival!
A törléshez való jog és panaszügyintézés személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem esetén

A törléshez való jog

A törléshez való jogot illethetjük az „elfeledtetéshez való jog” névvel is, hiszen a procedúra lényege, hogy az érintett kérésére adatait az adatkezelő köteles törölni indokolatlan késedelem nélkül. A kérés csupán akkor ütközhet akadályba, ha az adatkezelő a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendeletben rögzítettek miatt kezeli tovább az adatokat. Ilyenkor megtagadható a törlési kérelem, az adatok további tárolása pedig jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhet és védelméhez szükséges.

Törlés

Törlési kötelezettség

Az adatkezelő törlési kötelezettsége áll fenn tehát a következő esetekben:

  • megszűnt az adatkezelés célja
  • az érintett visszavonja a hozzájárulását
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
    a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatok védelme sérült
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor

Amennyiben az érintett törléshez való jogával, vagy az elfeledtetéshez való jog használatának lehetőségével élni kíván, az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint adhatja elő kérelmét. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkeztét követő egy hónapon belül reagálni kell.

Amennyiben a törléshez való jog (más néven elfeledtetéshez való jog) indokolt, az adatkezelő törlési kötelezettsége során saját nyilvántartásából és adatbázisából törli a kérelemben foglalt személyes adatokat. Előfordulhat, hogy a személyes adatok nem csak az adatkezelő nyilvántartásában és adatbázisában szerepelnek, hanem nyilvánosságra is kerültek, ilyenkor is él az elfeledtetéshez való jog, az adatkezelő köteles az elérhető technológiáknak és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megkísérelni a személyes adatok törlését. Ez alatt első sorban azt értjük, hogy tájékoztatja az adatkezelőket az érintett kérelméről, miszerint az a törléshez való jog tudatában kérte a személyes adatok másolatának, másodpéldányának törlését.

A személyes adatok védelme fontos, lépjen fel a jogosulatlan adatkezelés ellen!

Panaszügyintézés

Panaszügyintézés személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelem esetén

Elsőként fontos hangsúlyozni, hogy minden természetes személynek joga van a személyes adatok védelme betartásához, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez. Amennyiben jogsérelem következett be a személyes adatok kezelésével, a személyes adatok védelme kapcsán, bárki fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A NAIH-nál tett bejelentés után vizsgálat indul az adatkezelő ellen.

A panaszügyintézés folyamata

A NAIH-nál való bejelentést megelőzően az érintettnek meg kell kísérelnie jogai érvényesítését az adatkezelőnél. Ez alatt értjük a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, az adatkezelés korlátozásához és a törléshez való jog (más néven elfeledtetéshez való jog) érvényesítésének megkísérlését, ami amennyiben sikertelen próbálkozással zárul, fordulhat az érintett a Hatósághoz az ügyben keletkezett dokumentumokkal együtt.

A bejelentés nem történhet név nélkül, a név nélküli bejelentéseket a Hatóság nem tudja kivizsgálni. Ha valaki attól tartana, hogy a bejelentése miatt hátrány éri, félelme indokolatlan, ugyanis az Infotv. 52. § (3) bekezdése kimondja, hogy a Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kiléte nem is fedhető fel a Hatóság által, csakis abban az esetben, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. A bejelentést követően a Hatóságnak két hónap áll rendelkezésére a bejelentésben foglalt dokumentumok vizsgálatára: vagy elutasítja a kérelmet, vagy megállapítja, hogy az általános adatvédelmi rendeletben és az Infotv.-ben meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be.

Sikeres bejelentés esetén, tehát ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megalapozottnak találja a bejelentésben foglaltakat, az adatkezelőt felszólítja a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére, tehát a személyes adatok védelme betartására. Ha az adatkezelő a Hatóság felszólítása ellenére sem cselekszik, a Hatóság előtt két út áll: vagy adatvédelmi hatósági eljárást vagy bírósági eljárást indíthat. A személyes adatok védelme fontos, legyen tisztában jogaival!

Ha további kérdései vannak az elfeledtetéshez való jog kapcsán, vagy a személyes adatkezeléssel kapcsolatos panaszügyintézésről, keressen fel minket elérhetőségeinken! Forduljon hozzánk bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...