A házasság felbontása: Hogyan szűnhet meg a házasság?

nov 2, 2021 | Egyéb

A házasság felbontása

A nyár közeledtével egyre több fiatal pár vállalkozik kapcsolatuk megerősítésére, melynek útja a törvényes házasság megkötése. Ezt követően a felek között vagyonközösség alakul ki illetve legtöbb esetben a gyermekvállalás is felmerül. Ezért fontos tudnunk, hogy mivel jár a közös élet, a közös gyermek.

A magyar jog rendszerében a családjog, a házasság intézménye a Polgári Törvénykönyv által szabályozott. A Polgári Törvénykönyv fontos elveket, iránymutatásokat és szabályokat rögzít a közös élet megkezdése, folytatása és az esetleg bekövetkező házasság felbontása esetére.

A vonatkozó, említett törvény védelemben részesíti mind a házasság mind a család intézményét. Ezen belül kiemelkedő a gyermek érdeke, ez fokozottan védett.

A házas élet során a két fél, a férfi és a nő egyenjogúak, egyenlő jogok illetik, és egyenlő kötelezettségek terhelik a feleket. Azonban a gyengébbik fél védelme is rögzített, mely ez esetben a nő. A nevesített alapelvek e méltányos szabályokat rögzítik. Ezen szabályok a csonka családok tekintetében is fennállnak.

A házasság megkötése akkor tekinthető érvényesnek, ha a felek, a férfi és a nő személyesen jelen vannak és akaratukat anyakönyvvezető előtt nyilvánítják ki, ahol két tanú is igazolja a felek szándékát. A házasság megkötése az önkormányzat hivatali helységében vagy külön kérelem alapján, más helyen köthető. A házasság megkötésének célja, a hosszan tartó kötelék és ezzel a család alapítása.

Jelen korunkban gyakori a kezdeti felhőtlen, gondtalan házasság megromlása, a felek egyet nem értése, mely a házasság felbontását eredményezheti. A házasság felbontásának komoly megfontoláson kell alapulnia, hiszen döntésünk végleges és annak bírósági eljárását követően (néhány kivétellel) visszavonhatatlan.

A házasság három módon szűnhet meg:

  • ha azt érvénytelenné nyilvánítják
  • ha a házasságot kötött felek egyike meghal, illetve,
  • a házasság bírósági úton is felbontható.

Fontos elhatárolni a házasság érvénytelenségének esetét, a bontás esetéttől. Mivel érvénytelenség esetén, az a megkötés időpontjára visszamenőlegesen hat, míg a felbontás, a bírósági döntés napján veszi kezdetét.

Eddig a pontig a bíróság vizsgálja a felbontás okát, a vagyoni viszonyokat, illetve a gyermekeknek szánt legkedvezőbb döntés lehetőségét.

Ahhoz, hogy a bíróság megállapíthassa, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, a bíróságnak vizsgálódni szükség, a házasság teljes fennállása vonatkozásában. Két fő esetét különböztethetjük meg az eljárás megindításának.

Beszélhetünk arról, amikor a házastársak egyetértenek, a házasság felbontásában és annak körülményeiben megállapodnak. Vagy ha azt csak az egyik fél kívánja, a másik fél ellenzi.

Erre vezető körülmény lehet:

  • a hűtlenség
  • a tettleg magatartás
  • és számos más esetben is megállapítható az egyik fél felróható magatartása.

Fontos, hogy akaratnyilatkozatunk minden tekintetben befolyásmentes legyen, bár a befolyás hamar kitűnne, mivel a felek bíróság előtti, személyes meghallgatása nélkülözhetetlen.

Ez alól két kivételt említhetünk:

  • ha a fél ismeretlen helyen van,
  • vagy jelenléte rajta kívül álló, elháríthatatlan akadályba ütközik.

Amennyiben a felek akarata megegyező, egyezségüknek érinteniük kell: a házasságukból született gyermek/gyermekek elhelyezését tartását, a kapcsolattartásra vonatkozó kikötéseket, az esetleges házastársi tartást, a vagyont, a lakásuk használatát.

A szándék elhatározásuk komolyságára és véglegességére utal a felek tartós különélése. Külön élésnek az ágytól-asztaltól való elválás napja számít, amikor a közösen lakott lakás még csak műszakilag megosztott. A házasság felbontása bíróság előtt történhet. Erre más szerv nem alkalmas. A bíróság a polgári jogi ügykörbe tartozó, bontópert indít meg, a felek vagy a fél személyes kérelmére. Mint minden perben az eljárás végét a hozott ítélet jogerőre emelkedésének napja jelenti. Ettől a naptól házasságuk felbontott, a felek önállóak.

Ha Ön is ilyen végleges döntésre jutott, a törvényileg meghatározott kereset kidolgozásában, a kiemelt kérdések rendezésében, a perbeli képviselet érdekében forduljon jogi szakemberekhez, járjon el jogszabályoknak megfelelően és mielőbb.

 

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...