Vállalkozás megszüntetése

febr 14, 2022 | Cégügyek

Egy vállalkozás megszüntetése számos oknál fogva indokolt lehet. Elképzelhető, hogy egyszerűen nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt elképzeltük: drasztikusan megváltoztak a körülmények, vagy épp a gyakorlatban derül ki, hogy a cég működtetésének terve a gyakorlatban nem állja meg minden helyzetben a helyét. Az is előfordul, hogy a cégalapító karrierje más fordulatot vett, és inkább újra alkalmazottként tevékenykedik tovább. Ugyanakkor az az eshetőség sem ritka, hogy egy vállalkozás adósságot halmozott fel, ezért működése gazdaságilag már nem fenntartható többé. Bármely eset is áll fenn, a cég megszüntetése bonyolult és hosszadalmas procedúrának tűnhet – ám ha helyesen értékeljük a helyzetet, és jól választjuk meg ennek a módját, gördülékenyen is lebonyolíthatjuk.

Cégmegszüntetés

 

Vállalkozás megszüntetése: a végelszámolási eljárás

A vállalkozás megszüntetése ily módon akkor hajtható végre, ha a cégnek nincs tartozása harmadik fél felé, nem fizetésképtelen, és a vállalkozásra vonatkozó jogszabály nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kizárná ezt a lehetőséget. Ez az opció akkor jó választás, ha egész egyszerűen nincs más szükségünk az adott cégre, és szeretnénk törölni.

A cég megszüntetése végelszámolás útján általában úgy zajlik le, hogy első lépésként a vállalat legfőbb szerve (igazgatótanács vagy taggyűlés) hivatalossá teszi, hogy elhatározásra jutott ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor olyan esetekkel is találkozhatunk, amikor kényszer-végelszámolásra kerül sor: erről a cégbíróság hoz határozatot, törvényességi felügyeleti eljárás keretében.

Végelszámolás esetén a vállalkozás jogutód nélkül szűnik meg. A cég vagyona azokra száll vissza, akik a törlés időpontjában bejegyzett tulajdonosok.

Egyszerűsített végelszámolás

Az egyszerűsített végelszámolás – nevéhez hűen – a hagyományos végelszámolásnál kevesebb lépésben végbemenő folyamat. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy nem minden típusú vállalkozás megszüntetése esetén választható ez az opció! Csak olyan gazdasági társaságoknál folytatható le, amelyekhez nem tartozik jogi személyiség: ez pedig két cégtípusra, a bt.-re (betéti társaság) és a kkt.-re (közkereseti társaság) igaz. Az egyszerűsített végelszámolás legfontosabb feltétele, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be kell fejezni a végelszámolási folyamatot. Ahogy a hagyományos végelszámolás esetében, az egyszerűsített eljárásra is igaz, hogy a cég akkor szűnik meg hivatalosan, amikor törlik a cégjegyzékből. A törlést a cégbíróság végzi el, a cég irat benyújtása és az adóhatósági értesítés alapján.

Vállalat megszüntetése

 

Beolvadás, összeolvadás

A vállalkozás megszüntetése olyan módon is végrehajtható, ha az adott cég egy másik gazdasági társaság részeként működik tovább. Ha a cégtulajdonos ezt az utat választja, a másik cég lesz a megszűnt vállalkozás jogutódja. Ez azzal is jár, hogy bizonyos pénzeszközök, vagyontárgyak, tartozások és követelések is átszállnak a jogutódra.

Ez kétféleképpen is megvalósítható: az összeolvadás és a beolvadás ugyanis a hétköznapi tévhitekkel ellentétben különböző folyamatok. Ha például két vállalat összeolvad, mindketten megszűnnek: ám a vállalat megszüntetésével egyidejűleg új gazdasági társaság jön létre, amely a jogutód szerepét tölti be.

Beolvadásról akkor beszélhetünk, amikor egy (vagy több) cég jogutódja egy már létező vállalat lesz. Ez a procedúra azt a céget, amelybe beolvad a másik (tehát az anyavállalatot) nem szünteti meg, cégformája is változatlan marad. Itt az anyavállalat lesz a jogutód, amelyre minden vagyon, jog és kötelezettség átszáll.

Felszámolás

Akkor történik felszámolás útján a vállalkozás megszüntetése, ha az érintett gazdasági társaság fizetésképtelen. A felszámolás egy jogutód nélküli megszüntetési mód, amelynek célja, hogy meghatározott módon kielégítse a hitelezőket. Ezt az eljárást kezdeményezheti a hitelező, a cégbíróság, az adós, a büntetőeljárásban eljáró bíróság vagy a végelszámoló is. Felszámolás esetén csak akkor szűnik meg hivatalosan a cég, ha a cég hitelezőinek kielégítése megtörtént.

Vállalkozás megszüntetése csődeljárás útján

Csődeljárás esetén az adós, megszüntetni kívánt gazdasági társaság kísérletet tesz az úgynevezett csődegyezség megkötésére, amelynek keretében haladékot kap. Az eljárást bejelentés útján maga az adós kezdeményezi. A fent említett csődegyezség keretében megállapításra kerül az adós kötelezettségeinek mértéke, a hitelezők felé teljesítendő kifizetések sorrendje, és ha szükséges, kötnek egyéb megállapodásokat is. A csődeljárás szabályainak megszüntetésére már csak azért is nagyon fontos odafigyelni, mert ha megsértjük a csődi jogi szabályainak valamelyikét, az csődbűntettnek is minősülhet.

A bíróság 15 napon belül (a kérelem beérkezésétől számítva) hoz végzést a csődeljárás elrendeléséről, amelyet a Cégközlönyben is közzétesznek. A bíróság vagyonfelügyelőt rendel ki, emellett a végzésben kötelezi a céget arra, hogy a cégjegyzékben az adós vállalkozás feltüntesse a “csődeljárás alatt” toldatot.

Gazdasági társaság megszüntetése

 

Üzletrész eladása

A vállalkozás megszüntetése helyett az is jó alternatíva lehet, ha a az üzletrész eladásra kerül. Ebben az esetben a cég nem szűnik meg, így jogutódlásra sincs szükség.
Kft., azaz korlátolt felelősségű társaság esetében tudvalevő, hogy a társaság egy tagjának kiválása csak akkor lehetséges, ha átruházza valakire az üzletrészét ajándékozás vagy adásvétel útján. Az új tulajdonos lehet a társaság egy, már meglévő tagja, maga a cég, vagy külső (jogi vagy természetes) személy, gazdasági társaság is. Gyakori, hogy a társaság tagjai számára elővásárlási jogot biztosítanak: ez az adott vállalkozáson múlik.

Cégmegszüntetés ügyében mindenképp érdemes olyan szakértőhöz fordulni, ahol a jogi lépések mellett adóügyekben is segíteni tudnak. Dr. Bodó Gergely ügyvéd, adótanácsadó széles tapasztalatának köszönhetően segít sikerrel venni a kihívásokat: keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...