Az e-kereskedelem jogi oldala: ezekre érdemes odafigyelni

szept 9, 2021 | Cégügyek

Az internet mára már a mindennapi életünk része. Könnyen elérhető, így számos, hálózatán keresztül lebonyolított szolgáltatás igénybe vehető. A tizenévesek számára jól ismert közeg, globális méretekre nőtte ki magát. Az elektronikus világra önálló szakterületek, szakmacsoportok épültek, egyszerűbbé téve ezzel a mindennapjainkat – a vásárlástól a munka elvégzéséig.

Behálózza mindennapjainkat

Magyarországon a lakosság mintegy 80 % a internetfelhasználó, ezen felhasználók közül pedig mintegy 89 % -nak mindennapi rutin a világhálón való időtöltés. A magyar piacon az interneten keresztül 6 emberből 5 embert tudunk elérni, mely eszközzel eddig semmi nem tudta felvenni a harcot.

Napjainkra a világháló, a web használata számos mesterséggel összefügg. Ilyen az online marketing, a webfejlesztés, a design és az arculattervezés – és cikkünk témája, az elektronikos kereskedelem (e-kereskedelem).

Azonban ahhoz, hogy e foglalkozásokat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elláthassuk, mint minden egyes foglalkozás esetében, szerződésben rögzítjük a tevékenységre vonatkozó akaratunkat.

Viszonteladói szerződés az e-kereskedelemben

Amennyiben kereskedelmi tevékenységünket a világhálón végezzük és e tevékenység tovább értékesítés útján valósul meg, cégünknek viszonteladó szerződés megkötése szükséges.

A viszonteladói szerződés általában kétpólusú jogviszony, amely keretében a Szolgáltató megbízza a Viszonteladót, hogy az általa szolgáltatott terméket, árut vagy szolgáltatást tovább szolgáltassa a végfogyasztók irányába. A viszonteladói szerződés lényeges eleme a szerződési díj meghatározása, hiszen a Viszonteladó a szerződésben meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak. Így a Szolgáltató kötelezettségévé válik a termék stb. viszonteladó részére történő átadása, aki e termékek tovább értékesítését fogja végezni.

Mint ahogy az üzleti életben szinte mindenhol, elengedhetetlen a titoktartás, egymás tájékoztatása, és emellett a Szolgáltató jó hírnevének megőrzése is, aki a szerződés alapján utasítási joggal bír szerződéses parterével szemben. Ennek azonban korlátjai is lehetnek.

A közös munkát az együttműködési megállapodás is rögzítheti, melynek lényege a szerződő felek közös céljainak megvalósítása, egységes követelmények lefektetésével.

A Viszonteladó kötelezettségének teljesítéséhez további alvállalkozókat bízhat meg. Ha ez előfordul, megbízási típusú szerződés megkötése lesz szükséges. Ebben rögzítésre kerül többek között mindkét fél kötelezettségvállalása.

Ezzel a megbízó meghatározott feladat ellátását kéri tőlünk, és e tevekénységért díj fizetésére köteles, míg a megbízott oldalán a szerződés megkötésével a tevékenyég ellátsa kötelezettséggé válik. Kötelezettségét a munkát adó utasításai szerint köteles ellátni, melyek részletezettek a mindkét fél által aláírt szerződésben.

A megbízó utasításában részletezi, hogy a munkavégzést miként várja, ám fontos megjegyezni, hogy az általa adott utasítás nem lehet célszerűtlen, illetve szakszerűtlen. Ha mégis így történik, a megbízott végző szakember a tevékenység ellátását megtagadhatja e formában, azonban erről mielőbb értesíti a feladatot adó, megbízót.

 Az e-kereskedelem jogi oldala

A megbízott jogai

Kiemelném, hogy a jogrendszerben lefektetett szabályok ez esetben is védik a munkavállalót. Hiszen, ha a megbízó, munkát adó ezen (pl. szakszerűtlen) utasítás teljesítéséhez továbbra is ragaszkodik, az általa megbízott programozó elállhat a közöttük létrejött szerződéstől.

Szintén szükséges megtagadni, az olyan feladat elvégzését, amely akár jogszabályba, hatósági határozatba ütközne, vagy sértené mások jogait, esetleg vagyonukat.

A megbízott a feladat teljesítése során, tájékoztatást ad a munkát adó, megbízó részére, hiszen bármikor felmerülhet olyan új helyzet, amely az alap tevekénységen túli munkát igényel.

Mivel ez a megbízót, mind a tevékenység, a határidő vagy akár a megbízási díj szempontjából is érinti, őt az általa megbízott haladéktalanul köteles értesíteni.

A megbízott az általa elvégzett munka díjára a teljesítéskor jogosult.

Raktárhelyiség bérlése

Amennyiben tevekénységünk ellátásához nagy mennyiségű áru társul, szükségünk lesz egy raktárhelyiségre, melyet bérleti szerződés megkötését követően bérelhetünk. A bérleti szerződés alapja, hogy bérbeadó a tulajdonában álló helyiséget, megfelelő ellenérték megfizetéséért bérbe adja a bérlőnek, akinek a szerződés megkötésének időpontjától rendelkezési joga lesz. Azonban ez nem irányulhat elidegenítésre vagy megterhelésre.

A bérlő ebben az eseteben, meghatározott időközönkét előre fizeti meg bérbeadó számára bérleti díjat. Ezért cserében a bérlő többek között szavatolja, hogy az a célnak megfelelő, illtetve harmadik személynek nincsen olyan joga amely a bérlőt a raktár használatában akadályozná.

A bérlő pedig köteles a lakást megóvni, az esetleges kisebb károkkal járó terheket viselni, azt rendeltetésszerűen használni.

Különleges jogszabályi sajátosság az a megfogalmazás, hogy akadnak olyan jogok, melyről a bérlő nem mondhat le. Ilyen a szerződés felmondására irányuló jog, azokban az esetekben, amikor a bérlemény lakás célját szolgálja, ám az emberi egészségre veszélyes természetű. A költségviselés szempontjából, mely sokszor képez vitát a felek között, kiemelkedő, hogy a kisebb hibák a bérlő, a nagyobb hibák a bérbeadó felelőségi körébe tartoznak, így javításra stb. is eme szabály alapján kötelesek.

A bérleti szerződés esetében is díjfizetési kötelezettség merül fel, mely díj fizetésére a bérlő köteles. Ennek módja, a hónaponkénti előre teljesítés.

Talán Önök által nem ismert szigorú szabály, mely kiköti, hogy a bérlő nem köteles a bérleti díj megfizetésére, amikor a bérleményt önhibáján kívüli okból rendeltetésszerűen használni nem tudja.

További szerződések az e-kereskedelemben

Mindezek mellett Önnek szüksége lehet további szerződésekre, azok megkötésére. Ilyen lehet:

  • alvállalkozókkal kötött szerződés
  • esetleges munkaszerződés
  • kezességi szerződés a fokozott felelőségvállalás érdekében.

A hatékony online marketing, a piaci szegmens tökéletes beazonosítása mellett, komoly fejtörést okozhat a jogi megfelelés, a jogszabályokban foglalt követelményeknek való elégtétel. A szigorú követelmények a mára már több mint 4 milliárd internet felhasználót szolgálják a világ minden pontján.

Amennyiben álmai megvalósításának útjára lépte, és ehhez már csak a jogszerűség megvalósítása a szükséges, forduljon hozzánk bizalommal!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...