A beszámoló: lényege, elemei, fontossága

nov 16, 2021 | Cégügyek

A beszámoló

 A beszámoló egy évenként elkészítendő összeállítás, melynek alapja a számvitel és annak szabályai. A beszámoló deklarálja  az adott cég financiális állását, gazdasági helyzetét, piacon betöltött szerepét, elért eredményeit.

A beszámoló nyilvános, mely tartalmához bárki hozzá férhet, információt gyűjtve a kívánt cégről.

A beszámoló törvény szerinti kötelező elemei:

  • a mérleg
  • az eredmények kimutatását összefoglaló dokumentum
  • a szükséges mellékletet (törvényi követelmény alapján)

A számvitelről szóló törvény fontos kitétele a beszámoló nyilvánosságra hozatala, mely a gazdasági tevékenységet folytatókat célozza. Ennek elmaradása több jogágat érintő – adójog, cégjog, büntetőjog – jogkövetkezményt von maga után. E törvény rendelkezéseinek megfelelően a beszámolót vagy az egyszerűsített beszámolót:

– az adott üzleti évre vonatkozóan
– ennek az évnek a mérlegforduló napja után 5 hónapig
– elfogadottan

szükséges letétbe helyezni vagy nyilvánosságra hozni.

Megküldése elektronikusan történik, erre a szolgáltató űrlapon a szükséges mellékletek, igazolások, (pl: befizetési igazolások) csatolásával.

Amennyiben a gazdasági társaság bármely formája e kötelezettségnek nem vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor 30 napja lesz a hiánypótlára, miközben akár fél milliós mulasztási bírság kiszabására is sor kerülhet, továbbá ennek elmaradása esetén 60 napos határidő és egy milliós bírság kerül megállapításra.

Amennyiben a kötelezett a második felhívásnak sem tesz eleget, az adózásért felelős hatóság, hivatalból eljárva törölni fogja a cég nyilvántartott adószámát és fellép az érintett adós megszűntetése érdekében.

Amennyiben erre sor kerül, a cégbíróság hivatalból megindítja a törvényességi felügyeleti eljárását. Mindeközben az adós cég újra felszólításra kerül, és amennyiben ennek sem tesz eleget, bekövetkezik a cég életének vége, hiszen a cégbíróság illeték megállapítása mellett kinyilvánítja, hogy a cég megszűnt.

A magyar jogrendszerben a büntető jogot átfogó Btk. azt is nevesíti, hogy a felelős személy, elsősorban, a cég képviseletére jogosult személy lesz. Mint ahogy már fent említettem, a beszámoló megküldésének kért formája, elektronikus. Ennek megfelelően minden egyes gazdálkodó szervezet köteles az e kapcsolattartás követelményeinek megfelelni. E követelmény 2018 első napjától él, ettől a naptól beszámolót beküldő köteles magát az elvárt módon azonosítani. Ez történhet a ma már széles körben ismert, és alkalmazott ügyfélkapun keresztül is, de sor kerülhet akár az e- személyazonosításra is. Megemlíteném, hogy ezen kívül is ismert azonosításra alkalmas felület.

Fontos kedvezmény, hogy a beszámolót beküldőnek, elektronikusnak minősülő aláírással nem szükséges rendelkeznie.

A Cégbíróság külön végzése hiányában más teendőnk, a beküldéssel összefüggésben – mint például a papír alapon történő beküldés – nincs.

Amennyiben a cégünk külföldi, de rendelkezik, hazai, magyarországi fiókteleppel, ebben az esetben is Számvitelről szóló rendelkezéseknek megfelelően szükséges a beszámoló beküldése. A beküldést követően (nem csak külföldi cég esetében) hanem minden esetben a felelős szerv, a Céginformációs Szolgálat, visszajelzést küld azzal, hogy a beszámoló elfogadásra került vagy azt különböző, ott megjelölt okoknál fogva, visszautasították.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a dokumentumok beküldését követően annak javítására, utóbb még lesz mód.

Érdekességként említeném meg, hogy ha Ön alapítvánnyal vagy egyesülettel rendelkezik, Önnek a kért beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz szükséges benyújtani!

Egy kimutatásnak köszönhetően megállapítható, hogy mintegy 63 000 ügy kapcsán fogadott az illetékes szerv bejelentéseket, például adószám felfüggesztésére, vagy törlésére vonatkozóan.

A cégek sokasága, rajtuk kívül álló okokra hivatkozott. Ilyen ok volt például a posta miatti kesedelembe esés. Amely igencsak rossz kifogásnak minősült, hiszen a beszámolók útja a már említett elektronikus út. Így fogalmilag kizárt a posta miatti késedelem.

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...