Hatósági engedélyek – bejelentési kötelezettség és a telepengedély

jún 30, 2019 | Cégalapítás

Egy cég megalapításának folyamata során, akármelyik vállalkozási formát is választjuk, szükségünk lehet különféle hatósági engedélyek megszerzésére, attól függően, milyen tevékenységet fogunk végezni a megalapított vállalkozás keretein belül. Egyes tevékenységek végzéséhez elegendő a tevékenység bejelentése az illetékes hatósághoz, azonban vannak tevékenységek, melyek csak telepengedély megszerzésével kezdhetők meg! Lássuk mit szükséges tudni a bejelentési és a telepengedély kötelezettségről.

Bejelentési kötelezettség

A bejelentési és telepengedély köteles tevékenységek között az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet tesz különbséget. A rendelet mellékletei közt megtaláljuk a bejelentési és telepengedély köteles tevékenységek listáját egyaránt.

Mely tevékenységek végzéséhez elegendő a bejelentés?

 • a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek,
 • a rendelet 2. számú mellékletében foglalt ipari tevékenységek, amennyiben:
  • külön jogszabály alapján ipari területként meghatározott területen végzik a tevékenységet, illetve
  • nem ipari területen folyik a tevékenység, azonban a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység, a tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi végleges fennmaradási vagy jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A bejelentést a cég székhelye szerinti település jegyzőjénél szükséges megtenni, az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, melyet a rendelet 3. számú melléklete tartalmaz. A beadott dokumentumok alapján a jegyző eldönti, hogy a feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e vagy sem.

hatósági engedélyek megszerzése

Egy jó döntéshez elengedhetetlen a részletes körültekintés!

Telepengedély

Az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza azon tevékenységeket, melyek folytatásához telepengedély megszerzése szükséges. A telepengedély köteles tevékenységek csak az engedély megszerzését követően kezdhetők meg, illetve csak annak birtokában folytathatók.

Ilyen telepengedély köteles tevékenység a(z):

 • acélcsőgyártás,
 • acél tárolóeszköz gyártása,
 • fém épületelem gyártása,
 • fémmegmunkálás és felületkezelés,
 • fémszerkezet és fémtartály gyártása,
 • fűrészáru gyártás,
 • gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása,
 • gumiabroncs, gumitömlő gyártása,
 • szőnyeg és tapéta gyártása,
 • stb.

Kihez kell benyújtani a telepengedély kérelmet?

A telepengedély iránti kérelmet a cég székhelye szerinti illetékes jegyzőhöz kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt. A jegyző ezek után meggyőződik arról, hogy a szóban forgó területen a folytatni kívánt tevékenység végezhető-e vagy sem. A jegyző köteles helyszíni szemlét is elvégezni, és esetleg szakemberek közreműködésével felmérni a területet.

Amennyiben a jegyző alkalmasnak találja a telepet az általunk végezni kívánt tevékenység folytatásához, a telepengedély kiadásával egyidejűleg, haladéktalanul nyilvántartásba veszi azt. Nemleges kimenetel esetén megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját hogy bizonyos javításokat, változtatásokat elvégezzen vagy a tevékenység végzését megtiltja az adott területen és a telep bezárásra kerül.

a jegyző által kiadott telepengedély

A jegyző feladata eldönteni, hogy megadható-e a telepengedély!

Milyen dokumentumokra van szükség a telepengedély kérvényezéséhez?

A telepengedély megszerzéséhez az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány helyes kitöltése, és annak, az illetékes jegyzőhöz történő leadása szükséges.

Emellett még számos dokumentumot és okmányt szükséges magunkkal vinni, úgymint:

 • a gazdasági tevékenység végzésére jogosító okirat (egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartásba vételi igazolás, cég esetén cégkivonat, vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány)
 • a telep használatára jogosító, azt igazoló okirat, amennyiben a telep nem a saját tulajdonunkban van (pl. béreljük azt),
 • a haszonélvező vagy tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat, amennyiben a van valamelyik,
 • környezetvédelmi tervfejezet, mely tartalmazza a folytatni kívánt tevékenység környezetre gyakorolt hatását a környezetvédelem összes területén. Ennek elkészítéséhez környezetvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakember szükséges!

Adatokban történő változás bejelentése – mikor és kinek?

Miután a jegyző elfogadta telepengedély kérelmünket, kezdetét veheti a tevékenység folytatása. Azonban az adott ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles a jegyző felé bejelenteni!

Új telepengedély köteles tevékenység indítása esetén, a telepengedélyezési eljárást is újból le kell folytatni!

Amennyiben az üzlet valamilyen oknál fogva megszűnne, annak bejelentése nyolc napon belül meg kell, hogy történjen, mely bejelentést követően a jegyző haladéktalanul visszavonja a telep engedélyét és törli a nyilvántartásból.

Nem biztos benne, milyen engedélyekre van szüksége?
Keressen minket, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

Legutóbbi bejegyzések

Kaució: alapvető tudnivalók al- és főbérlőknek

Rengeteg magyar él albérletben és találkozott már a kaució fogalmával, sőt ki is fizette azt. Ennek ellenére sokak számára továbbra sem mindig egyértelmű néhány dolog ezzel kapcsolatban. Például, hogy mi az a kaució pontosan, miért fizetjük, vagy mi alapján számítja...